13.5 C
Roșiorii de Vede

Cotidian Național din 1993 - Ediția Online

joi, mai 13, 2021

HOTĂRÂRE – privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile și aprobarea unor măsuri suplimentare pentru gestionarea situației generate de infecția cu COVID-19, pentru localitățile de pe raza județului Teleorman

Sănătate

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 12.04.2021, la convocarea preşedintelui, potrivit dispoziţiilor art. 10, alin. (1) şi (2) din Regulamentul – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004,

  în conformitate cu:

  • prevederile art. 257 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 2 lit. a, d și j, art. 3 lit. a, art. 4, art. 7 și art. 11 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Teleorman, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 59/24.02.2015;
  • HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
  • prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;
  • Ordinul ministrului sănătății nr. 1309/2020 din privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;
  • HG nr. 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată prin HG nr. 348/25.03.2021

  având în vedere

  • situația privind incidența cumulată la 14 zile pentru localitățile din județul Teleorman transmisă de Direcția de Sănătate Publică Teleorman, în data de 12 aprilie 2021;
  • analiza evoluției incidenței cumulate la 14 zile în localitățile pentru care s-au stabilit măsuri prin HCJSU nr. 17/29.03.2021

În conformitate cu dispoziţiile art. 10, alin. (3) din Regulamentul – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, respectiv mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5 la 1.000 de locuitori, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în anexa la prezenta hotărâre, începând cu data de 12.04.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, pentru următoarele localități:

LocalitateaRata incidenței cumulate la 14 zile
CERVENIA5,05
NANOV4,50
PUTINEIU4,20
SÂRBENI4,30

(2) În localitatea Vedea măsurile stabilite prin HCJSU nr. 17/29.03.2021 se mențin pentru încă 14 zile, urmând ca situația să fie reevaluată la finalul acestei perioade.

(3) În localitatea Saelele, la care incidența cumulată la 14 zile a scăzut sub 3,5 ‰, măsurile stabilite prin HCJSU nr. 17/29.03.2021 încetează.

(4) În localitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) din HCJSU nr. 18/31.03.2021, nr. 19/05.04.2021, nr. 20/07.04.2021, nr. 21/09.04.2021 și nr. 22/11.04.2021 rămân în vigoare măsurile stabilite în anexele la respectivele hotărâri.

 (5) În localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este sub 4 la 1.000 de locuitori, se vor pune în aplicare toate măsurile prevăzute de HG nr. 293/2021, cu modificările și completările ulterioare și cele stabilite prin HCJSU Teleorman nr. 10/2021.

Art. 2 Incidența cumulată la 14 zile se transmite zilnic, prin grija Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Teleorman către toate unitățile administrativ-teritoriale din județ și se publică pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Teleorman.

Art. 3. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman va comunica prezenta hotărâre Comitetului Național pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență. 

Art. 4. Hotărârea se va posta pe pagina web a Instituţiei Prefectului – județul Teleorman şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. Ghica” al judeţului Teleorman, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent.

PREŞEDINTE C.J.S.U. TELEORMAN

PREFECT

Emilia PARASCHIVESCU

ALEXANDRIA

Nr. 23 din 12 aprilie 2021Anexa la HCJSU nr. 23/12.04.2021

Măsuri suplimentare pentru gestionarea situației generate de infecția cu COVID-19, pentru localitățile de pe raza județului Teleorman

Art. 1. (1) În toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5 la 1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20.00-05.00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

(2) Măsurile instituite în localitățile prevăzute la alin. (1) nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

 Art. 2 (1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) din prezenta hotărâre, precum și la art. 2 alin. (1) punctul 2 lit. a) din anexa nr. 3 la HG nr. 293/2021, cu modificările și completările ulterioare, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b)-d) din prezenta hotărâre, precum și la art. 2 alin. (1) punctul 2 lit. b)-d) din anexa nr. 3 la HG nr. 293/2021, cu modificările și completările ulterioare, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Art. 3 (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 05.00-18.00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 18.00-05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art. 4 (1) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

PREŞEDINTE C.J.S.U. TELEORMAN

PREFECT

Emilia PARASCHIVESCU

- Reclamă -

Articole pe același subiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele Articole