12.6 C
Roșiorii de Vede

Cotidian Național din 1993 - Ediția Online

joi, octombrie 28, 2021

Hotărâre privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor de învățământ din județul Teleorman, începând cu data de 20 septembrie 2021, conform incidenței cumulate la 14 zile din data de 17 septembrie 2021

Sănătate

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 septembrie 2021, la convocarea preşedintelui, potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. 1 şi 2 şi art. 11 din Regulamentul – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004.

Având în vedere:

  • prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  •  prevederile Ordinului nr. 5196/1.756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

– adresa nr. 11424/17.09.2021 a Inspectoratului Școlar Teleorman privind propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ;

– prevederile HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului pentru Situații de Urgență al Județului Teleorman;

– incidența cumulată la 14 zile din data de 17 septembrie  2021.

În conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. 3 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin HG nr. 1491/2004

HOTĂRĂŞTE

 ART. 1 Se aprobă scenariile de funcționare pentru unitățile/instituțiile de învățământ din județul Teleorman, după cum urmează : toate unitățile de învățământ din județul Teleorman vor funcționa conform scenariului 1, care înseamnă:

a) participarea zilnică, cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

ART. 2 Scenariile de funcționare a unitățiilor/instituțiilor de învățământ din județ se vor actualiza săptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, prin hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Teleorman.

ART. 3 (1) Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman,Comitetelor locale pentru situații de urgență,  Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educației și Cercetării.   

               (2) Totodată, hotărârea va fi transmisă tuturor unităților de învățământ din județ prin grija Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

PREŞEDINTELE CJSU TELEORMAN

PREFECT

Emilia PARASCHIVESCU

Alexandria

Nr. 57 din 17 septembrie 2021

- Reclamă -

Articole pe același subiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele Articole