17.9 C
Roșiorii de Vede

Cotidian Național din 1993 - Ediția Online

vineri, septembrie 24, 2021

HOTĂRÂRE – privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor de învățământ din județul Teleorman, începând cu data de 07 iunie 2021, conform incidenței cumulate la 14 zile din data de 04 iunie 2021

Sănătate

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 04 iunie 2021, la convocarea preşedintelui, potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. 1 şi 2 şi art. 11 din Regulamentul – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004.

Având în vedere:

  • prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93 din 04.02.2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, modificat și completat de ordinele nr. 3459/280/2021, nr. 3515/393/2021, nr. 3755/560/2021 și nr. 3805/703/2021; 

– adresa nr. 6961/04.06.2021 a Inspectoratului Școlar Teleorman privind propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ;

– prevederile HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului pentru Situații de Urgență al Județului Teleorman;

– incidența cumulată la 14 zile din data de 04 iunie 2021.

În conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. 3 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin HG nr. 1491/2004

HOTĂRĂŞTE

 ART. 1 Se aprobă scenariile de funcționare pentru unitățile/instituțiile de învățământ din județul Teleorman, conform anexei la prezenta hotărâre.

       (1) Scenariul 1 înseamnă participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.

       (2) Scenariul 2  înseamnă:

       a) participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, precum și a elevilor din învățământul special, indiferent de clasă, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;

       b) participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

ART. 2 Scenariile de funcționare a unitățiilor/instituțiilor de învățământ din județ se vor actualiza ori de câte situația o impune, prin hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Teleorman.

ART. 3 Orice prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea la data adoptării prezentei.

ART. 4 (1) Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educației și Cercetării.   

             (2) Totodată, hotărârea va fi transmisă tuturor unităților de învățământ din județ prin grija Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

PREŞEDINTELE CJSU TELEORMAN

PREFECT

Emilia PARASCHIVESCU

Alexandria

Nr. 46 din 04 iunie 2021

- Reclamă -

Articole pe același subiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele Articole