33 C
Roșiorii de Vede

Cotidian Național din 1993 - Ediția Online

vineri, iunie 21, 2024
spot_img

Petre Petricioaia, Director Poliția Locală Roșiorii de Vede: „Odată cu instaurarea stării de urgență polițiștii locali s-au aflat în prima linie a stopării infectării populației cu virusul SARS CoV-2!”

Sănătate

     In conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în perioada ianuarie 2020 – iunie 2020, poliţiştii locali din cadrul Direcției Poliție locală, au fost angrenaţi în mai multe acţiuni privind menținerea ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ ilicit stradal, de combatere a cerşetoriei, gestionarea situaţiei persoanelor fără adăpost, disciplina în constructii, protecţia mediului înconjurător, evidenta persoanelor, circulatia pe drumurile publice, a parcării ilegale în Municipiul Rosiorii de Vede, ne-a declarat directorul Politiei locale Rosiorii de Vede, Petre Petricioaia. Acesta a mentiinat ca dată cu decretarea stării de urgență, poliția locală a primit atribuții noi și a trecut, operațional, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne și asemenea polițiștilor din Poliția Română și polițiștii locali s-au aflat în prima linie în lupta contra răspândirii virusului SARS-CoV-2, ȋndeplinind aceleaşi tipuri de misiuni ca şi poliţiştii, sub coordonarea structurilor de poliţie.
     La nivelul Mun. Roșiori de Vede, au fost efectuate zi de zi acțiuni de verificare a respectării regimului de izolare la domiciliu/carantină, în această perioadă, peste 2.500 de persoane aflate în izolare la domiciliu au fost verificate de către polițiștii locali.
     De la intrarea în vigoare a Ordonanțelor Militare, au fost aplicate, de către polițiștii locali din cadrul Direcției Poliție Locală Roșiori de Vede, un număr de 94 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 91.650 lei.
     Conform prevederilor legale, personalul de pază din cadrul Directiei Politie Locală au asigurat paza bunurilor la obiectivele aflate in proprietatea sau în administrarea autoritatii publice locale stabilite de consiliul local si anume : sediul Primariei municipiului Rosiorii de Vede, sediul A.S.A.T. Rosiorii de Vede, Sera pentru flori, Târgul săptămânal (obor), acumulările de apa (Balta Urlui).
     În perioada ianuarie 2020 – iunie 2020, Direcția Politie Locală Rosiori de Vede a desfăsurat în principal urmatoarele activităti :
     – mentinerea ordinii si linistii publice in zonele si locurile stabilite prin Planul de Ordine si Sigurantă Publică al Mun. Rosiorii de Vede, prevenirea si combaterea încălcării normelor legale privind curătenia localitătii si comertul stradal ;
     – supravegherea parcărilor auto, a unitătilor scolare, a parcurilor, a zonelor comerciale si de agrement, a pietii, a cimitirelor. De asemenea, s-a actionat pentru prevenirea producerii unor evenimente negative în imediata apropiere a unităților școlare, cum ar fi: Școala Gimnazială ,,Zaharia Stancu ‘’ si Școala Gimnazială ,, Dan Berindei’’, din municipiul Rosiorii de Vede. S-a colaborat cu directorii unitătilor scolare respective pentru asigurarea unui climat de sigurantă în rândul elevilor, în vederea menţinerii ordinii şi liniştii publice, prevenirea actelor de violenţă şi descurajarea comiterii unor fapte antisociale, situaţiile apărute fiind soluţionate cu promptitudine; Totodata, a fost asigurată siguranta elevilor pe  transportul scolar de la si către unitătile scolare, neinregistrându-se nici un eveniment deosebit pe această linie. 
     Totodata, politistii au actionat pentru constatarea de contraventii si aplicarea de sanctiuni contraventionale conform legii,
pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, a H.C.L. nr.47/2002- pentru încălcarea normelor de convietuire urbană în municipiul Rosiorii de Vede, pentru asigurarea participarii cetatenilor, a institutiilor publice si agentilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea actiunilor de înfăptuire si păstrare a curăteniei in interiorul localitatii si asigurarea unui mediu sanitar de viată, H.C.L. nr 116/2013- regulamentul de organizare a traficului autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone (traficul greu) in mun. Rosiorii de Vede, H.C.L. nr. 70/2012-Regulamentul de Convietuire Urbană in Mun. Rosiorii de Vede, pentru încălcarea prevederilor legale privind circulatia rutieră si mentinerea unui aspect civilizat al arterelor pietonale in municipiul Rosiorii de Vede.
     S-a pus accent pe asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare si reparatii ale arterelor de circulatie ; însotirea si protectia reprezentantilor primăriei ori a altor persoane cu functii din institutiile publice locale, la executarea unor controale sau actiuni specifice; controlarea modului de depozitare a deseurilor menajere; verificarea si solutionarea, în limitele legii, a sesizărilor primite de la cetățeni privind săvârsirea unor fapte prin care se încalcă normele legale. Am actionat pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi s-a  procedat la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii; s-a supravegheat şi asigurat ordinea şi liniştea publică la Spitalul Municipal Caritas, pentru prevenirea producerii de acte antisociale, fiind sanctionate si îndepărtate persoanele care tulburau liniştea publică sau care se aflau în stare de ebrietate ; s-au efectuat patrulări periodice în zona centrală, în zona pietii centrale, în cele trei parcuri de pe raza municipiului Rosiorii de Vede, în zona cimitirelor, a parcărilor auto, pentru prevenirea actelor de tulburare a ordinii şi liniştii publice; s-a actionat pentru identificarea persoanelor fără adăpost, acestea fiind atent monitorizate de catre politistii locali. Persoanele identificate au fost incredintate serviciului de asistenta socială, în vederea solutionarii problemelor acestora, în conditiile legii.         

     În perioada ianuarie 2020 – iunie 2020, au fost aplicate un număr de 296 sanctiuni contraventionale din care 34 avertismente și 246 amenzi contraventionale, valoarea totală a amenzilor fiind de 164.405 lei, astfel : Legea nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice = 34 sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor fiind în cuantum de 15.000 lei, pentru urmatoarele fapte: săvârșirea în public de fapte, acte sau gesture obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor; consumul de băuturi alcoolice în locuri publice din Municipiul Rosiorii de Vede,  refuzul unei persoane de a da relatii despre stabilirea identitatii sale, la cererea îndrepătită a organelor de mentinere a ordinii publice, aflate in exercitarea atributiilor de serviciu, tulburarea liniștii locatarilor prin producerea de zgomote, apelarea în mod repetat la mila persoanelor, tulburarea ordinii și liniștii publice; pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de access, în sediile autoritățior publice, instituții publice. H.C.L.nr. 47/2002 pentru asigurarea participării cetătenilor, a institutiilor publice si agentilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea actiunilor de înfăptuire si păstrare a curăteniei în interiorul localitătilor si asigurarea unui mediu sanitar de viată = 50 sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor fiind în cuantum de 15.250 lei, pentru savârsirea urmatorelor fapte: depozitarea de gunoi, reziduuri, rezultate din constructii, gunoi menajer etc, în locuri neamenajate; aruncarea de hârtii, bilete, resturi de tigări, coji seminte, pe alei,  în parcuri, pe trotuare, zone verzi; efectuarea actelor de comerț fără a detine documente de provenienta mărfii; evacuarea apelor uzate pe domeniul public. H.C.L.nr. 70/2012- Regulamentul de convietuire urbană în Municipiul Rosiorii de Vede = 40 sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor fiind în cuantum de 15.750 lei, pentru săvârsirea urmatoarelor fapte:
     – depozitarea materialelor de constructie, a deseurilor rezultate din constructii direct pe domeniul public.
       – folosirea echipamentelor destinate locurilor de joaca de alte persoane decât de către copii
     – Lg. Nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii = 13 amenzi în cuantum de 13.000 lei.
     – O.U.G nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice = 29 sanctiuni contravenționale, valoarea amenzilor fiind de 5.805 lei și 54 puncte penalizare pentru nerespectarea semnificatiei indicatoarelor oprirea interzisă, stationarea interzisă, accesul interzis.
     – H.C.L. 246/2014 pentru folosirea necorespunzatoare a locurilor de parcare amenajate în Mun. Rosiorii de Vede = 1 avertisment. H.C.L. 116/2013 regulamentul de organizare a traficului autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone (traficul greu) în Municipiul Rosiorii de Vede = 18 sancțiuni contraventionale, valoarea amenzilor fiind de 7.000 lei. H.C.L. nr. 44/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de administrare, intretinere si exploatare a parcărilor ce apartin domeniului public si privat al mun. Rosiorii de Vede = 2 sancțiuni contravenționale. O.G. nr. 99/2000 privind protectia comercializarea produselor și serviciilor de piață- 1 sancțiune contravențională, valoare amendă = 1.000 lei. Ordonanța Militară nr.2 din 21 martie 2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 = 4 sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor fiind de 400 lei. Ordonanța Militară nr.3 din 24 martie 2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 = 90 sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor fiind de 91.250 lei.
     Direcția Politia Locală a fost sesizată pentru deplasarea la interventii inr-un numar de peste 80 evenimente, durata medie de deplasare nedepăsind 10 minute de la momentul sesizării.
     În cadrul activităților zilnice sau cu ocazia unor actiuni, politistii locali s-au remarcat prin comportament si reacție față de fenomenul infracțional, intervenind prompt si cu competență profesională în prevenirea sau prinderea, identificarea si luarea măsurilor legale față de persoanele care au comis diferite fapte de natură penală.
     În perioada ianuarie 2020 – iunie 2020, prin intermediul camerelor video, au fost surprinse mai multe fapte ce constituie contravenții, în special acte de vandalism dar și infracțiuni, în special accidente rutiere (unele soldate cu victime) sau furturi din buzunare, aceste imagini fiind stocate pe suport optic si predate organelor judiciare, în vederea cercetărilor si luării măsurilor legale.
     În perioada ianuarie 2020 – iunie 2020 Politiei Locale i s-au repartizat spre solutionare un numar de 185 petiții ale cetățenilor ( din care : scrise si înregistrate=12 , telefonice = 173) , acestea fiind verificate cu operativitate si comunicarea rezultatului petenților în termeni legali.

     În domeniul circulatiei pe drumurile publice.
     În perioada ianuarie 2020 – iunie 2020, în urma actiunilor întreprinse, politistii locali cu atributii pe linie rutieră au sanctionat contraventional 29 conducători de autovehicule, valoarea amenzilor fiind de 5.805 lei si 54 puncte penalizare. Soferii sanctionati nu au respectat semnificatia indicatoarelor rutiere care reglementează oprirea si stationarea interzisă, accesul interzis pe sectoarele de drum din municipiul Rosiorii de Vede. Au fost organizate  acţiuni pe linie de circulatie  în zona Pieţii Centrale, a strazii Mihail Kogalniceanu si str.1917, în special in zilele de vineri, pentru fluidizarea traficului rutier. Totodată au fost avertizati un numar de 74 conducători de autovehicule care au oprit si parcat neregulamentar. În domeniul disciplinei în constructii, la sesizarile cetatenilor dar si ca urmare a autosesizarii politistilor locali, au fost efectuate controale pentru identificarea lucrărilor de constructii executate făra autorizatie de construire sau desfiintare, dupa caz.
      Politistii locali din cadrul compartimentului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal au efectuat peste 13 verificări pe linia disciplinei în construcții, la diverse șantiere de pe raza municipiului Rosiorii de Vede. Ca urmare a controalelor efectuate, au fost depistate 13 locații unde se executau lucrări neautorizate sau cu nerespectarea „Autorizației de construire”. După întreprinderea unor activități specifice, au fost identificați investitorii, beneficiarii și/sau după caz, executanții acestora, fiind sancționați, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 – republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aplicându-se 9 amenzi în valoare totală de 13.000 lei, dispunându-se totodată și oprirea imediată a lucrărilor, precum și efectuarea demersurilor necesare pentru a intra în legalitate. 
În domeniul protectiei mediului s-au verificat conditiile de ridicare, transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale de catre operatorul care se ocupă cu serviciul de salubrizare si nu s-au semnalat neconformităti.
În domeniul activitatii comerciale :
    – s-a verificat legalitatea activitatilor de comercializare a produselor desfasurate de operatori economici, persoane fizice si juridice autorizate si producatori particulari în piața agroalimentară si obor, precum si respectarea prevederilor legale de către administratorii pietei agroalimentare;- s-a verificat existenta la locul de desfasurare a activitatii comerciale a autorizatiilor, a aprobarilor, a documentelor de provenienta a marfii, a buletinelor de verificare metrologică
pentru cântare;
    – s-a verificat respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al operatorilor economici;
    – au fost somați un nr. de 24 de comercianti pentru obtinerea acordului autoritatii administratiei publice locale în vederea desfășurării activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață pe raza Municipiului Rosiorii de Vede.

- Reclamă -

Articole pe același subiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Ultimele Articole