12.6 C
Roșiorii de Vede

Cotidian Național din 1993 - Ediția Online

joi, octombrie 28, 2021

Hotărâre privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile și aprobarea unor măsuri suplimentare pentru gestionarea situației generate de infecția cu COVID-19, pentru localitățile de pe raza județului Teleorman

Sănătate

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 24.09.2021, la convocarea preşedintelui, potrivit dispoziţiilor art. 10, alin. (1) şi (2) din Regulamentul – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004,

  în conformitate cu:

  • prevederile art. 257 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 2 lit. a, d și j, art. 3 lit. a, art. 4, art. 7 și art. 11 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Teleorman, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 270/29.04.2021;
  • HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
  • prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;
  • Ordinul ministrului sănătății nr.1309/2020 din privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

         – HG nr. 932/2021privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată prin HG nr. 990/17.09.2021 și HG nr. 1015/23.09.2021

Având în vedere:

  • situația privind incidența cumulată la 14 zile pentru localitățile din județul Teleorman transmisă de Direcția de Sănătate Publică Teleorman, în ziua de 22, 23 și 24 septembrie 2021,

În conformitate cu dispoziţiile art. 10, alin. (3) din Regulamentul – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) Se constatăîncadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, respectiv mai mare de 2 la 1.000 de locuitori, pentru localitățile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

           (2) În localitățile prevăzute în Anexa nr. 1 se vor aplica măsurile corespunzătoare din Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, în funcție de incidența cumulată la 14 zile, începând cu data de 24.09.2021, pentru o perioadă de 14 zile, situația urmând a fi reevaluată la finalul acesteia.

           (3) Comitetele locale pentru situații de urgență de la nivelul unităților administrativ teritoriale prevăzute în Anexa nr. 1 vor lua măsuri pentru mediatizarea, punerea în aplicare și respectarea pe plan local, a măsurilor corespunzătoare prevăzute în Anexa nr. 2, în funcție de incidența cumulată la 14 zile.

Art. 2. Orice prevederi adoptate prin hotărârile anterioare ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, contrare prevederilor prezentei hotărâri, se abrogă.

Art. 3. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman va comunica prezenta hotărâre Comitetului Național pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență.

Art. 4. Hotărârea se va posta pe pagina web a Instituţiei Prefectului – județul Teleorman şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. Ghica” al judeţului Teleorman, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent.

PREŞEDINTE C.J.S.U. TELEORMAN

PREFECT

Emilia PARASCHIVESCU

ALEXANDRIA

Nr. 63 din 24 septembrie 2021

- Reclamă -

Articole pe același subiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele Articole