13.5 C
Roșiorii de Vede

Cotidian Național din 1993 - Ediția Online

joi, mai 13, 2021

HOTĂRÂRE privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile și aprobarea unor măsuri suplimentare pentru gestionarea situației generate de infecția cu COVID-19, pentru localitățile de pe raza județului Teleorman

Sănătate

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 11.04.2021, la convocarea preşedintelui, potrivit dispoziţiilor art. 10, alin. (1) şi (2) din Regulamentul – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004,

  în conformitate cu:

  • prevederile art. 257 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 2 lit. a, d și j, art. 3 lit. a, art. 4, art. 7 și art. 11 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Teleorman, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 59/24.02.2015;
  • HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
  • prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;
  • Ordinul ministrului sănătății nr. 1309/2020 din privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;
  • HG nr. 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată prin HG nr. 348/25.03.2021

  având în vedere:

  • situația privind incidența cumulată la 14 zile pentru localitățile din județul Teleorman transmisă de Direcția de Sănătate Publică Teleorman, în zilele de 10 și 11 aprilie 2021

În conformitate cu dispoziţiile art. 10, alin. (3) din Regulamentul – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se constatăîncadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, respectiv mai mare de 7,5/1.000 de locuitori, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în anexa la prezenta hotărâre, începând cu data de 11.04.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, pentru următoarele localități:

LocalitateaRata incidenței cumulate la 14 zile
BOGDANA7,61
SUHAIA8,47

(2) În localitatea Alexandria măsurile stabilite prin HCJSU 16/27.03.2021 se mențin pentru încă 14 zile, urmând ca situația să fie reevaluată la finalul acestei perioade.

(3) În localitățile: Băbăița, Călinești, Fântânele, Gratia, Lița, Mârzănești, la care incidența cumulată la 14 zile a scăzut sub 3,5 ‰, măsurile stabilite prin HCJSU 16/27.03.2021 încetează.

(4) În localitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) din HCJSU nr. 17/29.03.2021, nr. 18/31.03.2021, nr. 19/05.04.2021, nr. 20/07.04.2021 și nr. 21/09.04.2021 rămân în vigoare măsurile stabilite în anexele la respectivele hotărâri.

(5) În localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este sub 4 la 1.000 de locuitori, se vor pune în aplicare toate măsurile prevăzute de HG nr. 293/2021, cu modificările și completările ulterioare și cele stabilite prin HCJSU nr. 10/2021.

Art. 2 Incidența cumulată la 14 zile se transmite zilnic, prin grija Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Teleorman către toate unitățile administrativ-teritoriale din județ și se publică pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Teleorman.

Art. 3. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman va comunica prezenta hotărâre Comitetului Național pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență.

Art. 4. Hotărârea se va posta pe pagina web a Instituţiei Prefectului – județul Teleorman şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. Ghica” al judeţului Teleorman, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent.

PREŞEDINTE C.J.S.U. TELEORMAN

PREFECT

Emilia PARASCHIVESCU

ALEXANDRIA Nr. 22 din 11 aprilie 2021

- Reclamă -

Articole pe același subiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele Articole