17.9 C
Roșiorii de Vede

Cotidian Național din 1993 - Ediția Online

vineri, septembrie 24, 2021

CULTUL EROILOR – OMAGIU PENTRU EROII NEAMULUI

Sănătate

La 40 de zile de la Sfintele Paște, credincioșii prăznuiesc Înălțarea la Ceruri a Mântuitorului Iisus Hristos de pe Muntele Măslinilor, precum și Ziua Eroilor.
În spiritul tradiţiei europene, în România, Zilei Eroilor i s-a conferit prin lege statutul de sărbătoare naţională.
Acest eveniment marchează, în fiecare an, ziua când sunt comemoraţi cei căzuţi în războaie, în marile conflagraţii mondiale dar şi cei morţi în Războiul de Independenţă.
Cinstirea memoriei celor care s-au jertfit pentru România, sunt datorii sacre ale statului şi ale fiecărui cetăţean. Există de asemenea, tradiţia de a se respecta mormintele cetăţenilor străini căzuţi pe teritoriul ţării, indiferent dacă au fost aliaţi sau inamici.

Pierderile de vieţii omeneşti din anii primei conflagraţii mondiale, nemaiîntâlnită până atunci, au fost enorme. România a pierdut aproximativ 800.000 de militari şi civili.
De aceea, pentru supravieţuitori s-a impus ca o datorie morală comemorarea, în fiecare an, a celor care au pierit pe câmpurile de luptă.
La nivel de naţiuni, acest lucru s-a materializat prin Tratatul de la Versailles. Acest document, semnat de fostele ţări beligerante, prevedea, printre altele, obligativitatea întreţinerii mormintelor ostaşilor îngropaţi pe teritoriul statelor respective, precum şi a operelor comemorative de război dedicate acestora.

 În acest sens, Ministerul de Război al României va emite la 26 aprilie 1920 Decretul nr. 1913 (publicat în Monitorul Oficial nr. 24 din 4 mai 1920) privitor la fixarea zilei „Înălţării Domnului pentru comemorarea eroilor căzuţi în război”.

Art. 1 – Comemorarea eroilor căzuţi în răsboi se va face în fiecare an în ziua „Înălţării Domnului” nostru Isus Christos, din luna Mai, când floarea este mai bogată.
Art. 2 – Această zi se decretează ca sărbătoare naţională în toate comunele ţării printr-un parastas, prin procesiuni şi sărbători cu caracter naţional şi patriotic după un program stabilit de societatea “Mormintelor eroilor căzuţi în răsboi”, şi la care vor lua parte toate instituţiunile de Stat şi particulare.
Prin „Legea pentru cinstirea memoriei eroilor căzuţi”, promulgată de Regele Ferdinand I, la 23 august 1920, se prevedea ridicarea în Capitală a unui cenotaf al eroilor, pe care să fie depusă o „Carte de Aur”, în cuprinsul căreia să se regăsească numele tuturor celor care s-au jertfit pentru glia străbună. Aceeaşi lege stabilea şi ca „Ziua Eroilor”, sărbătoarea anuală de cinstire a memoriei celor ce-au murit pentru Ţară, să se desfăşoare pe tot cuprinsul patriei în ziua sărbătorii creştine „Înălţarea Domnului”.

La 30 mai 1995, a fost adoptată Legea nr. 48 privind proclamarea Zilei Eroilor, care, la articolul 1 prevedea: „Se proclamă Ziua Eroilor, sărbătoare națională a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paști, Ziua Înălțării Domnului Iisus Hristos, potrivit tradiției românești”.
La 30 septembrie 2003, prin Legea nr. 379 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, se realizează o mai amplă cuprindere a tuturor manifestărilor şi preocupărilor specifice promovării cultului eroilor la români. Astfel, la art. 39 se prevede, aşa cum era şi firesc, ca sărbătorirea Zilei Eroilor să se facă cu prilejul Zilei Înălţării Domnului Iisus Hristos.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Astăzi, de ZIUA EROILOR, venerabilii veterani de război și rezerviștii militari teleormăneni uniți, cinstesc memoria înaintașilor noștri și aduc un pios omagiu EROILOR TELEORMĂNENI ȘI ROMÂNI, pentru jertfa și sacrificiul aduse pe câmpurile de luptă, pentru ca noi, astăzi, să existăm pe aceste meleaguri strămoșești. Fie ca memoria lor să rămână neîntinată și neștirbită în sufletul și inimile noastre.
Generația de astăzi, ca și cele care vor urma, să nu uite, niciodată, că datorează foarte mult eroilor care s-au luptat și au murit pentru ca România să existe și pentru ca noi să fim un popor liber. Lor, li se cuvine să le aducem un pios omagiu, să-i cinstim și să-i păstrăm veșnic în amintirea și în inimile noastre !
,,Nu există virtute mai mare, mai aleasă și mai salutară la un popor, decât CULTUL EROILOR SĂI. Acești eroi formează istoria patriei în lungul șir de generații. România, mai mult decât alte țări, datorează înfăptuirea și existența ei sutelor de mii și milioanelor de eroi anonimi și de individualități istorice “(Revista România eroică).
Credința nestrămutată în eroi, reprezintă pentru noi, rezerviștii militari și veteranii de război, columna recunoștinței fără sfârșit și poartă de altar, deschisă spre viitorul patriei eterne.
De aceea, NICIODATĂ, numele eroilor care s-au jertfit pentru idealul național sfânt, NU TREBUIE SĂ FIE UITATE, iar pilda lor va arde pe rugul existenței noastre, ca un foc sacru.

      Dragi compatrioți, dragi tineri!

Vă îndemn, ca astăzi să ,,Presărați pe-a lor morminte” gândurile voastre și să deschideți ferestrele istoriei, chemând în pridvorul țării numele celor care, de la Decebal și până azi s-au ,,înfășurat în mantia nemuririi”, prin credința nestrămutată în libertatea și demnitatea acestui pământ strămoșesc.
Dacă țara se numește țară, să ne aducem perpetuu aminte de țăranii eroi ai acestui hotar; dacă patria în veci patrie va fi, să ne aducem permanent aminte de părinții fără de moarte ai acestui neam; dacă România, în veacul veacurilor, așa se va chema, să nu uităm nicicând, că ,,de la Râm ne tragem” și, dacă totuși deopotrivă, astăzi sau mâine suntem o parte din nemurirea acestui ținut nepereche sub soare, toți o datorăm EROILOR, care s-au înălțat în orizontul acestui străvechi spațiu românesc.
Astăzi, când din suferințe și dureri, din țărână botezată în sânge, Domnul, învingând nemernicia și nimicnicia spre a-i ierta pe toți, se înalță la Cer, cu crucea răstignită în suflet, vă cinstim, dragi Eroi, iar lângă tăcerea voastră de piatră lăsați-ne, în semn de recunoștință, să frângem pâinea trupului sfânt și să acoperim raza suferinței fără sfârșit ,,cu ale laurilor foi”, pentru somnul vostru curat și înălțarea demnă a patriei române!
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Anul acesta se împlinesc 101 ani de când s-a decis oficial, la 4 mai 1920, înfrățirea celor două mari sărbători ale spiritualității și istoriei românești.
Fie ca lumina Zilei Eroilor din Ziua Înălțării la Ceruri a Mântuitorului Iisus Hristos, să reverse în sufletele românilor de pretutindeni, sentimentele înălțătoare ale iubirii de Dumnezeu, de Neam și Patrie, împreună cu sentimentul de recunoștință față de toți eroii neamului românesc.
În același timp, nu trebuie să îi uităm pe cei care și-au pierdut viața ori au fost răniți în misiunile din afara țării, în teatrele de operații din Afganistan, Irak sau Balcanii de Vest, precum și în misiunile derulate sub egida NATO, UE și ONU.
Pentru libertate, dreptate și credință, avem datoria să onorăm memoria eroilor și să nu le uităm, niciodată, sacrificiul!
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

 Astfel, în amintirea lor, la Alexandria, în Cimitirul Eroilor (situat în incinta Cimitirului ,,Sfântul Alexandru"), s-a desfășurat o ceremonie publică, cu prilejul sărbătoririi ZILEI EROILOR. Ceremonia s-a desfășurat după următorul program: 
 • întampinarea Prefectului județului Teleorman, doamna Emilia Paraschivescu, de către Comandantul Centrului Militar Județean Teleorman, Lt.col. Sora Sorin;
 • intonarea Imnului Național al României;
 • cuvântul de deschidere al ceremoniei, rostit de către Șeful de stat major al CMJ Teleorman, Lt.col. Nica Marin;
 • slujba de Te Deum, oficiată de reprezentanții Sfântei Episcopii a Alexandriei și Teleormanului;
 • rostirea numelui tuturor ostașilor români, căzuți la datorie, și care sunt înmormântați în acest cimitir ( o acțiune în premieră, desfășurată la inițiativa MApN, în întreaga țară);
 • păstrarea unui moment de reculegere în memoria Eroilor Neamului, pe fondul difuzării, cu trompeta, a semnalului ,,Stingerea”;
 • depunerea de coroane de flori. Din partea rezerviștilor militari teleormăneni uniți și a venerabililor veterani de război teleormăneni, a fost depusă o coroană de flori.
  Din delegația rezerviștilor militari au făcut parte: Lt.col.(r) Brîncoveanu Ioan, președintele Fil.Jud.Teleorman ,,General David Praporgescu” a CMRR din MApN, Col.(r) Sandu Liviu-Sorinel, președintele Fil.Jud.Teleorman ,,Mihai Viteazul” a ANCMRR din MAI (și președinte a Fil.nr.2 Alexandria a SCMD), Col.(rtg) Costea Tudor, președintele Fil.nr.1 Alexandria a SCMD, membri ai Fil.Jud.Teleorman a LADPM, alți camarazi, membri ai celor două asociații și sindicatului de rezerviști militari.
  Veteranii de război teleormăneni, au fost reprezentați de către Comandor(rtg.) Ștefan Marin, președintele Fil.Jud.Teleorman a ANVR.
  La ceremonie, a fost prezent și venerabilul veteran Mr.(rtg.) Drăgușin Ștefan, care la cei 98 de ani, este decanul de vârstă al veteranilor de război teleormăneni.

De menționat că, tot astăzi, în municipiul Turnu Măgurele, la Monumentul Independenței, municipalitatea a organizat și desfășurat o ceremonie publică (unde a participat și P.S. Galaction Stângă, Întâiul Episcop al Alexandriei și Teleormanului), cu depuneri de coroane de flori, unde au participat și camarazii noștri, rezerviști militari din Garnizoană, membrii ai asociațiilor, sindicatului și ai ligii, amintite anterior ( ANCMRR din MApN și MAI, SCMD și LADPM).
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Pe teritoriul județului Teleorman, din totalul celor peste 600 de monumente de cultură, în cinstea EROILOR NEAMULUI, sunt ridicate peste 200 de monumente și opere comemorative de război, în memoria eroilor care s-au jertfit pentru libertate, unitate, independența și integritatea națională (reprezentând statui, obeliscuri, cruci memoriale, plăci comemorative, troițe, busturi, cimitire și grupuri de morminte).
Deasemenea, în Cimitirul Eroilor, situat în incinta Cimitirului ,,Sfântul Alexandru” din municipiul Alexandria, își dorm somnul de veci, alături de militarii români, și alți militari străini. Aici se află rămășițele pământești a unui număr de 533 de militari români, 59 francezi, 27 germani, 25 ruși, 9 turci, 3 bulgari, precum și de alte naționalități și necunoscuți.

RECUNOȘTINȚĂ ETERNĂ EROILOR NEAMULUI.
DUMNEZEU SĂ-I ODIHNEASCĂ ÎN PACE, PE EROII NOȘTRI!

Purtător de cuvânt,
Col.(r.) Emilian ORODEL
10 Iunie 2021

- Reclamă -

Articole pe același subiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele Articole