16.7 C
Roșiorii de Vede

Cotidian Național din 1993 - Ediția Online

vineri, martie 1, 2024

Au fost votate zeci de proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare de ieri a Consiliului Local al Municipiului Alexandria

Sănătate

În data de 31.07.2023, ora 14:00, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

Au fost votate următoarele proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței, astfel:

 • Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023.

– 10 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre;

  – 7 consilieri locali PNL s-au abținut de la vot.

  • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2023.

  – 10 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre;

  – 7 consilieri locali PNL s-au abținut de la vot.

  • Proiect de hotărâre cu privire la organizarea manifestărilor dedicate ,, Zilelor Municipiului Alexandria” 2023.

   – proiectul a fost votat în unanimitate de voturi.

  • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului ,,Cupa familiilor la pescuit “ 2023.

  – proiectul a fost votat în unanimitate de voturi.

  • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului ,,Cupa pensionarilor la pescuit “ 2023.

  – proiectul a fost votat în unanimitate de voturi.

  • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de burse acordate elevilor Școlii Gimnaziale “ Alexandru Colfescu” din municipiul Alexandria în perioada martie-august 2023.

  – proiectul a fost votat în unanimitate de voturi.

  • Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Turnu Măgurele în vederea gestionării câinilor fără stăpân, aprobat prin HCL nr. 153 din 27 mai 2021.

  – proiectul a fost votat în unanimitate de voturi.

  • Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei la HCL nr 1/25.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției de Evidență a Persoanelor, Direcției Poliția Locală, Serviciului Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, Serviciului Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Alexandria, Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria și ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria.

  – 10 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre;

  – 7 consilieri locali PNL s-au abținut de la vot.

  • Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 76/30.03.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria, cu modificările și completările ulterioare.

  – 10 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre;

  – 7 consilieri locali PNL s-au abținut de la vot.

  • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea componenței CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV la nivelul municipiului Alexandria.

  – proiectul a fost votat în unanimitate de voturi.

  • Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria.

   – proiectul a fost votat în unanimitate de voturi.

   • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării si completării H.C.L. nr. 226/30.07.2018 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitate sportivă a Clubului Sportiv Municipal Alexandria.

   – proiectul a fost votat în unanimitate de voturi.

   • Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea destinației unității locative nr. 17, situată în blocul F, str. Ion Creangă, Municipiul Alexandria, din locuință de serviciu în locuință din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria în vederea vânzării prin licitație publică.

    – proiectul a fost votat în unanimitate de voturi.

    • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a unor locuințe situate în municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

    – proiectul a fost votat în unanimitate de voturi.

    • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii de către Municipiul Alexandria a unui spațiu pentru depozitare.

     – 10 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre;

     – 7 consilieri locali PNL au votat împotriva proiectului de hotărâre.

     • Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria.

     – 10 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre;

      – 7 consilieri locali PNL s-au abținut de la vot.

      Proiectul de hotărâre a fost respins.

      • Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local din Municipiul Alexandria a unei cote parti de teren aferenta unei unitati locative apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria – proiect de hotărâre retras de pe ordinea de zi.
      • Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32540, situat în str. Dunării, nr. 115C, zona bloc I1.

      – 10 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre;

       – 7 consilieri locali PNL au votat împotriva proiectului de hotărâre.

       Proiectul de hotărâre a fost respins.

       • Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31739, situat în str. Dunării, zona bloc F6.

       – 10 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre;

        – 7 consilieri locali PNL au votat împotriva proiectului de hotărâre.

        Proiectul de hotărâre a fost respins.

        • Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32460, situat în str. Drum de Centură, nr. 445.

        – 10 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre;

        – 7 consilieri locali PNL au votat împotriva proiectului de hotărâre.

        Proiectul de hotărâre a fost respins.

        • Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu S.C. TLC TRADING SRL.

        – proiectul a fost votat în unanimitate de voturi.

        • Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, pe perioada determinată, către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman, a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria.

        – 10 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre;

        – 7 consilieri locali PNL s-au abținut de la vot.

        • Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 23834/29.10.2018, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Alexandria, până la încheierea procedurii de atribuire și semnarea unui nou contract, dar numai mult de 2 ani.

        – proiectul a fost votat în unanimitate de voturi.

                     Pe ordinea de zi a Consiliului Local al Municipiului Alexandria au mai fost introduce următoarele proiecte H.C.L.:

        • Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor cote părți de teren aferente unor unități locative din Municipiul Alexandria.

        – proiectul a fost votat în unanimitate de voturi.

         • Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona Bl. I1, CV71, nr. 115C, număr cadastral 23913.

         – 10 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre;

         – 7 consilieri locali PNL au votat împotriva proiectului de hotărâre.

         Proiectul de hotărâre a fost respins.

         • Proiect de hotărâre cu privire la darea în adrministrare a unui autobuz electric Grandon pentru transportul urban, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria.

         – proiectul a fost votat în unanimitate de voturi.

         • Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Biserica ”Adventistă de Ziua a Șaptea Nr. 1” din municipiul Alexandria.

         – proiectul a fost votat în unanimitate de voturi.

         - Reclamă -

         Articole pe același subiect

         LĂSAȚI UN MESAJ

         Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
         Introduceți aici numele dvs.

         spot_img

         Ultimele Articole