7.7 C
Roșiorii de Vede

Cotidian Național din 1993 - Ediția Online

marți, aprilie 23, 2024

ISU Teleorman – Săptămâna Protecției Civile

Sănătate

În acest an, la data de 28 februarie, sărbătorim 91 de ani de Protecție Civilă în România. Pentru marcarea acestui moment important din viața unității noastre și a evidenția eforturile deosebite depuse de cei care și-au desfășurat sau își desfășoară activitatea în slujba cetățenilor, în perioada 26 februarie – 04 martie 2024, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman va derula o serie de activități ce au drept scop pregătirea populației pentru situații de urgență, pe toate tipurile de risc existente la nivel județean, precum și amplificarea climatului de înţelegere de către diferite segmente ale publicului a misiunilor desfăşurate de către unitatea noastră, prin promovarea profesionalismului, devotamentului și curajului celor care îmbracă uniforma de pompier salvator.

Concret, la nivelul județului nostru, întregul personal al unității va fi implicat în desfășurarea următoarelor activități:

I. Lecţii deschise şi exerciţii de evacuare în caz de cutremur/incendii în cadrul următoarelor unităţi de învăţământ:

– în ziua de 27.02.2024, în municipiul Turnu Măgurele, laLiceul Teoretic „Marin Preda”  și la Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”;

– în ziua de 28.02.2024, în municipiul Alexandria, la Liceul Teoretic „Alexandru Ghica” și la Școala Gimnazială „Alexandru Colfescu”;

– în ziua de 29.02.2024, în municipiul Roșiorii de Vede, la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” și la Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu”;

– în ziua de 01.03.2024, în orașul Videle, la Școala Gimnazială Nr. 1 și la Școala Gimnazială Nr. 2 Videle;

– în ziua de 04.03.2024, vom fi prezenți în orașul Zimnicea,  la Liceul Teoretic Zimnicea și la Școala Gimnazială „Miron Radu Paraschivescu” .

II. „Maratonul Acordării Primului Ajutor”, va cuprinde realizarea unor activități de instruire și pregătire a tinerilor privind acordarea primului ajutor calificat, în cadrul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, din municipiul Alexandria, în ziua de 28 februarie, în intervalul orar 12.00 – 18.00, unde preconizăm că vom reuși să avem peste 300 de elevi, din cadrul tuturor unităților de învățământ.

Prezentările vor fi efectuate de către formatorul SMURD Teleorman, d-na plt.adj. șef Bunea Daniela, care va fi sprijinită de mai mulți voluntari ai unității noastre, din cadrul proiectului „Salvator din Pasiune”.

Măsurile de prim-ajutor vor fi adaptate la nivelul de înțelegere al celor care participă, specifice vârstei pe care o au, însă vor fi vizate, în principal, dezobstrucția căilor aeriene, poziția laterală de siguranță și leziunile ușoare (hematoame, echimoze, entorse, luxații, etc.). Bineînțeles, pentru a înțelege importanța cunoașterii măsurilor de prim ajutor, voluntarii unității noastre vor realiza, sub coordonarea formatorului SMURD, câteva demonstrații privind acordarea primului ajutor în diferite situații de urgență.

Suntem convinși că interesul tinerilor îi va determina să vină alături de salvatori, să învețe lucruri noi și utile atât pentru ei, cât și pentru comunitatea din care fac parte.

III. Desfășurarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, în data de 28.02.2024, la ora 10.00. La nivelul județului Teleorman, există 164 sirene de alarmare, dintre care 137 electrice și 27 electronice, 10 fiind acționate de I.S.U. „A.D. Ghica” Teleorman și 15 de U.H.E. Slatina. Ca și tip de acționare, din cele 149 de sirene de alarmare, 34 sunt acționate centralizat, iar celelalte – 115 sunt acționate local (necentralizat).

Prin modul de acționare a mijloacelor tehnice de alarmare există posibilitatea de a crea disconfort în spațiul public, motiv pentru care asigurăm cetățenii că astfel de exerciții periodice sunt necesare și benefice. Înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea şi alarmarea se realizează în scopul dispunerii măsurilor de protecție a populaţiei și bunurilor materiale, precum şi pentru limitarea efectelor dezastrelor. Populaţia nu trebuie să intre în panică, fiind vorba doar de un exerciţiu prin care se doreşte răspândirea semnificaţiei semnalelor acustice care pot fi transmise prin intermediul sirenelor. În cadrul exerciţiului, vor fi verificate atât fluxurile de transmitere a mesajelor de înştiinţare către autorităţi, cât şi modul de funcţionare a mijloacelor de alarmare a populaţiei (sirene) existente la nivelul judeţului Teleorman şi audibilitatea mijloacelor de alarmare a populaţiei.

Reamintim principalele semnale care trebuie cunoscute de către populaţie: alarmă la dezastre – 5 sunete a câte 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele, prealarmare aeriană – 3 sunete a câte 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele, alarmă aeriană – 15 sunete a câte 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele și încetarea alarmei – un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.

IV. Afişarea materialelor de informare preventivă la sediile primăriilor, centrele de informare a cetăţenilor, în zonele de manifestare a tipurilor de risc, în centrele comerciale şi lăcaşele de cult, respectiv diseminarea indoor/outdoor a mesajului preventiv, cu implicarea autorităţilor locale. Materialele de informare preventivă fac parte din cadrul campaniilor naționale „Nu tremur la cutremur”, „RISC – Renunță, improvizațiile sunt catastrofale”, „Ai grijă la cea mai mare grijă: siguranța copilului tău!” și „Împreună pentru siguranță”.

Pentru a fi mai aproape de cetățeni, cu sprijinul autorităților locale și a personalului din cadrul subunităților de intervenție din subordinea inspectoratului nostru, în perioada 02 – 03 martie, activitățile de informare preventivă se vor desfășura și în cadrul lăcașelor de cult, premergător sau după desfășurarea slujbelor religioase. Totodată, în aceste zile, la nivelul tuturor unităților administrativ teritoriale vor fi vizate și familiile/comunităţile vulnerabile în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

V. În ziua de joi, 29 februarie, cu spijinul reprezentanților mass-media, vom realiza prezentarea  SVSU Vârtoape ca exemplu de bună practică, privind dotarea și echiparea cu tehnică de intervenție și personal. Împreună cu aceștia, la Școala Gimnazială din localitatea Vârtoape, vom desfășura o lecție de informare preventivă și un exercițiu de evacuare în cazul producerii unui cutremur, urmat de un incendiu.  Acțiunea se va încheia cu prezentarea autospecialei și a personalului care o încadrează.

Menționăm că la nivelul celor 97 de localităţi din judeţul Teleorman sunt constituite şi funcţionează în subordinea consiliilor locale 92 de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă (SVSU). Din păcate, doar 16 dintre acestea respectă criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare, potrivit OMAI nr. 75/2019.

În conformitate cu acest ordin, principalele criterii care stau la baza constituirii acestor servcii voluntare sunt reprezentate de numărul de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective, distanţa faţă de structurile de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă și tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă.

La nivel județean, majoritatea acestor servicii, potrivit acestor criterii, ar trebui să fie de V1 sau V2, care presupun:

a) Servicii voluntare tip V1: şef serviciu, compartiment pentru prevenire şi echipe specializate;

b) Servicii voluntare tip V2: şef serviciu, compartiment pentru prevenire, grupă de intervenţie care încadrează autospeciala de stingere cu apă şi spumă, şi, după caz, una sau mai multe echipe specializate şi atelier de reparaţii.

Ne dorim ca prin această prezentare, să arătăm tuturor factorilor responsabili, de la nivel județean, că realizarea acestor servicii voluntare pentru situații de urgență, care au o importanță deosebită pentru siguranța comunităților noastre, este realizabilă atunci când acest lucru se dorește cu adevărat.

VI. Organizarea unor puncte de informare preventivă cu tematică de protecţie civilă şi desfăşurarea de exerciţii demonstrative de stingere, descarcerare şi acordare a primului ajutor, în zonele cu public numeros.

Vom fi prezenți cu tehnică de intervenție și personal specializat, în următoarele locații:

Kaufland Turnu Măgurele – 27.02.2024, între orele 12.00 – 16.00;

Centrul pietonal Alexandria – 28.02.2024, între orele 12.00 – 16.00;

Lidl Roșiorii de Vede – 29.02.2024, între orele 12.00 – 16.00;

Penny Videle – 01.03.2024, între orele 12.00 – 16.00;

Penny Zimnicea – 04.03.2024, între orele 12.00 – 16.00.

            VII. „ZIUA PORŢILOR DESCHISE” – Expoziţie cu tehnica de intervenţie, la nivelul detaşamentelor din subordinea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A. D. Ghica” al Judeţului Teleorman, între orele 12.00 – 16.00, în zilele menționate mai jos:

–  Detașamentul de Pompieri Turnu Măgurele: – 27.02.2024;

– Detașamentul de Pompieri Alexandria: – 28.02.2024;

Detașamentul de Pompieri Roșiorii de Vede: – 29.02.2024;

Detașamentul de Pompieri Videle: – 01.03.2024;

Detașamentul de Pompieri Zimnicea: – 04.03.2024;

VIII. În data de 28 februarie, Ziua Protecției Civile din România, la Detașamentul de Pompieri Alexandria va fi organizat un ceremonial militar în cadrul căruia vor fi prezentate mesajele autorităților locale, județene și centrale, festivitatea de avansare în gradul următor, înainte de termen, a cadrelor militare care au obținut rezultate foarte bune în activitate și prezentarea tehnicii de intervenție din dotarea subunității.

IX. În ziua de 04 Martie 2024, vom fi prezenți în orașul Zimnicea, în cadrul Liceului Teoretic pentru prezentarea adăpostului de protecție civilă din această locație, realizarea unor activități de informare preventivă în cadrul unității de învățământ privind modul de comportare premergător, pe timpul și după producerea unui cutremur și desfășurarea unui exercițiu de evacuare a elevilor în caz de cutremur.

Menționăm că la nivelul județului există un număr de 43 de adăposturi publice/private de protecție civilă, în 33 de locații și 105 spații ce se pot amenaja ca adăposturi de protecție civilă, care pot asigura adăpostirea a 7% din populație. Lista acestor adăposturi, cu situația la nivelul întregii țări și cu locațiile aferente, se regăsește pe site-ul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și poată fi accesată de pe linkul https://www.igsu.ro/Resources/Documente_Generale/Situatia_adaposturilor_de_protectie_civila.pdf.

În ceea ce privește funcționalitatea acestora, vă precizăm faptul că, potrivit art. 45, alin. 6, din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare, „în timp de pace adăposturile publice de protecție civilă, cu excepția spațiilor amenajate ca puncte de comandă, pot fi utilizate pentru alte destinații, cu respectarea normelor tehnice, cu obligația de a fi eliberate în situații de urgență în maximum 24 de ore și cu informarea prealabilă a centrelor operaționale din cadrul serviciilor de urgență profesioniste”.

   Având în vedere toate activitățile menționate mai sus, ne dorim ca în această perioadă, un număr cât mai mare de cetățeni să fie alături de noi, ca parteneri în pregătirea pentru situații de urgență!

X.  Derulare campanie „DETECTOR PENTRU VIAȚĂ”

DEBUT: 24 februarie (campania va continua și după încheierea Săptămânii Protecției Civile)

LOCAȚIE: în localități din județele în care s-au înregistrat un număr crescut de incendii la locuințe și victime (AB, BV, BT, CS, CL, CV, DB, HR, HD, IS, MM, MS, NT, OT, SV, TR, TM, TL, VS, VN)

NU UITAȚI! ÎMPREUNĂ PUTEM FI MAI BINE PREGĂTIȚI ÎN FAȚA RISCURILOR!

Compartimentul Informare și Relații Publice

- Reclamă -

Articole pe același subiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Ultimele Articole