20.7 C
Roșiorii de Vede

Cotidian Național din 1993 - Ediția Online

vineri, mai 24, 2024
spot_imgspot_img
spot_img

O NOUĂ UMILINȚĂ ȘI DISCRIMINARE PENTRU REZERVA ARMATEI ROMÂNE

Sănătate

Cei peste o sută cincizeci de mii de pensionari și rezerviști militari, din întreg sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, asistăm cu maximă nemulțumire și indignare, la lipsa totală de implicare a decidenților politici și militari de a înlătura inechitățile și discriminările la care suntem supuși, din septembrie 2017 ( atunci când, prin neconstituționala OUG nr. 59/2017, a fost întreruptă actualizarea pensiilor militare cu soldele de funcție ori de grad, atunci când acestea se majorează pentru cadrele în activitate).
Acest lucru, este unic și nemaiîntâlnit nicăieri, la nici o altă țară, membră a UE ori din NATO!!!
Ca specialist în domeniu ( unde am lucrat peste 12 ani la resurse umane), pot să susțin, confirm și să prezint că, în Legea nr. 80/1995, privind Statutul cadrelor militare, se prevedea ,,alinierea” soldelor de grad între militarii activi și cei în rezervă sau în retragere (vezi Art.11, al.2), așa cum a fost întotdeauna în Armata Română, și cum a fost și este acum, în toate celelalte armate de pe mapamond…
Însă, în anul 2010, an de tristă amintire, într-o perioadă în care statul de drept a cunoscut un adevărat recul în România, acel Art.11 din Statut a fost abrogat, prin Legea nr. 263/2010 privind pensiile publice (vezi Art.196, lit.r).
În anii următori, înțelegând lipsa de logică în acordarea, diferențiată, a soldei de grad între militarii activi și cei rezerviști (în condițiile în care gradul este considerat ,,un drept al titularului şi o recunoaştere în plan social”), în Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, s-a reintrodus la art. 60 (așa cum era firesc și normal…) actualizarea componentei ,,soldă de grad” din baza de calcul a pensiei militare, simultan cu actualizarea efectuată la personalul militar în activitate.
Deasemenea, s-a inclus și actualizarea similară a componentei ,,soldă de funcție”.
Astfel, ori de câte ori, se modifica / actualiza solda/salariul de GRAD și/sau solda/salariul de FUNCȚIE pentru personalul din activitate, în conformitate cu prevederile art. 60, Casele Sectoriale de Pensii (ale MapN, MAI și SRI), actualizau, din oficiu, pensiile militare de stat.
Ulterior, însă, Art. 60 din Legea 223/2015 a fost modificat, și s-a evitat referirea la actualizarea pensiei militare de stat, în două rânduri, prin OUG 59/2017 (vezi Art.VII, al.3) și OUG 114/2018 (vezi Art.84 al.2).
Astfel că, ÎN PREZENT, cuantumul pensiilor militare de stat NU mai poate fi ACTUALIZAT prin alinierea la soldele de funcție sau de grad ale militarilor în activitate și nici nu mai poate fi MAJORAT cu jumătate din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat ( așa cum se face la pensionarii civili), ci DOAR SE INDEXEAZĂ cu rata medie anuală a inflaţiei din urmă cu doi ani.
Trebuie spus că chiar și asupra acestei indexări, unele guverne i-au discriminat pe pensionari, aruncând umbre de incertitudine, existând anumiți ani (de exemplu cel mai recent, în anul 2021), în care, pur și simplu, nici acea ,,brumă” de indexare cu rata inflației NU s-a acordat pensionarilor militari, ori s-a introdus o dublă impozitare, ori praguri de impozitare neconforme cu prevederile codului fiscal …

Noi, rezerviștii militari ne întrebăm, în continuu: oare cum răsplătește România rezerva armatei, propria armată??!!
Deoarece, solda de grad pentru pensionarii militari nu a fost actualizată, din anul … 2001!!
Astfel încât, un general în rezervă sau retragere are o soldă de grad egală cu a unui sublocotenent în activitate, situație nemaiântâlnită în tot sistemul NATO.
Actualizarea soldei de grad, pentru TOȚI militarii – în activitate, dar și pentru cei în rezervă sau retragere – este o recunoaștere a interdicțiilor și limitărilor de drepturi civile constituționale, în timpul carierei militare, o măsură echitabilă de sprijin financiar pentru militari, polițiști și membrii familiilor acestora.
Parțial (anul trecut dar și recent în acest an), acest lucru a fost remediat și rezolvat, pe jumătate (după lupte … seculare, care au durat… fix 22 de ani!), în sensul actualizării soldei de grad/salariului gradului profesional, dar DOAR pentru cei în activitate…
Așa cum am menționat, cuantumul soldei de grad al pensionarului militar, are o valoare de trei ori mai mică decât cea a militarului în activitate, o discriminare care constituie paradoxul gradului militar – același și totuși diferit, ca și cuantum finaciar, întâlnită doar în armata Română, armată NATO.
Și în opinia noastră, a rezerviștilor militari teleormăneni uniți – din MAI și MApN ( membri în Structurile Asociative ale Rezerviștilor Militari din România), considerăm că acest lucru trebuie urgent îndreptat și înlăturat de către decidenții politici!

=================================

Redau în continuare, solicitarea noastră, a rezerviștilor militari (rezerva armatei române), printr-un demers, recent ( cu mențiunea că, astfel de scrisori deschise ori memorii similare, au fost inițiate și înaintate și de alte structuri reprezentative ale altor zeci de mii de pensionari și rezerviști militari, cum ar fi: Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate-SCMD, ori Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari-LADPM):

STRUCTURILE ASOCIATIVE REPREZENTATIVE ALE REZERVIȘTILOR DIN SISTEMUL NATIONAL
DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ

   M E M O R I U

Nr. 69 din 14.04.2024

Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, Președintele Senatului României,

Domnului Alfred-Robert SIMONIS,
Președinte interimar al Camerei Deputaților

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE

Noi, președinții următoarelor asociații ale rezerviștilor militari:

 • Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ,,Alexandu Ioan Cuza” din Ministerul Apărării Naționale,
 • Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne,
 • Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul Român de Informații,
 • Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul de Informații Externe,
 • Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul de Protecție și Pază,
 • Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul de Telecomunicații Speciale,
 • Asociația Diplomaților Militari în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”,
 • Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din D.I.P.I. – M.A.I.,
 • Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Administrația Națională a Penitenciarelor – prin președintele în exercițiu al Structurilor Asociative din Sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională – colonel (în rezervă) Valentin LUPU, mandatat de președinții asociațiilor sus – menționate, în temeiul OG nr. 27/2002, supunem atenției Excelențelor Voastre următoarele ASPECTE DE INTERES, PENTRU TOȚI MILITARII ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE, cu rugămintea de a dispune analiza solicitărilor noastre precum și măsuri legale ce se impun pentru eliminarea acestor DISCRIMINĂRI (pentru care milităm, de ani de zile, fără a fi luați în seamă): După cum vă este cunoscut, în data de 25 martie 2024 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 254, Ordonanța de Urgență nr. 26 din 21 martie 2024 privind stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naționale precum și a altor măsuri din domeniul apărării.
  La data de 28 martie 2024 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 268, Ordonanța de Urgență nr. 28 din 28 martie 2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare.
  Ambele documente menționate, au ca obiectiv principal menținerea și atragerea personalului în sectorul apărării naționale, în condițiile tensiunilor generate de războiul din Ucraina și ale deficitului de personal militar, respectiv polițiști și polițiști de penitenciare, a salarizării insuficiente a acestora și a lipsei garanției unor pensii echitabile la finalul carierei sau în caz de infirmitate, pentru asigurarea rolului de recompensare, fidelizare și, totodată, de creștere a atractivității liniei de muncă.
  Din păcate, cele două acte normative (ca urmare și a modificărilor suferite de Legea nr. 223/2015 privind pensile militare de stat), nu aduc nici-un beneficiu reparatoriu rezerviștilor militari, situație care, pe lângă faptul că afectează motivarea participării lor la apărarea națională în caz de mobilizare, nici nu generează un motiv de încredere în atitudinea cu care statul își tratează și își recompensează, pentru devotamentul lor, persoanele care s-au dedicat carierei militare.
  În plus, dacă avem în vedere și SOLDA DE GRAD – element care intră sub incidența celor două acte normative (anterior amintite), apreciem că evitarea reglementării aspectelor referitoare la rezerviștii militari perpetuează o adevărată ANOMALIE în sistemul nostru militar, determinat de faptul că, în condițiile în care, în ultimii doi ani, solda de grad a militarilor aflați în activitate a crescut cu aproximativ … 550%(!!), pentru militarii de carieră (în rezervă și în retragere) solda de grad nu a cunoscut NICI-O MAJORARE, ajungându-se la o situație, aproape hilară… în care solda de grad a unui GENERAL (patru stele) în rezervă este în cuantum de 410 lei, în timp ce solda de grad, actualizată, a unui Caporal, clasa a II-a, este de … 1.390 lei!
  Noi, rezerviștii militari nu putem uita că gradul militar înseamnă, înainte de orice, o recunoaștere socială a calității de militar ( pe care titularul îl deține și ulterior ieșirii din sistem, pe durata întregii vieți) iar cuantumul soldei de grad reprezintă și o măsură a acestei recunoașteri.
  Dacă Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare prevedea în termeni preciși că: ,,partea din pensie corespunzătoare soldei de grad se actualizează, permanent, potrivit soldei de grad a cadrelor în activitate”, prevedere păstrată și în Statutele Corpului ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor, ulterior Legea nr. 263/2010 a eliminat, nu doar pensiile militare de stat, ci și semnificația și importanța gradului militar.
  Pentru repararea acestei incorectitudini și inechități, prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, a fost reintrodusă (prin art. 60 alin. 1) actualizarea soldei de grad, din baza de calcul a pensiei militare, în conformitate cu cea aplicabilă militarilor în activitate.
  Din păcate, și această lege a suferit mai multe modificări, de fiecare dată în detrimentul militarilor rezerviști, acest articol fiind abrogat (în cadrul pachetului de măsuri limitative, inițiate în anul 2017).
  Așteptările rezerviștilor militari – privind revenirea la prevederile inițiale ale Legii nr. 80/1995, referitoare la solda de grad – au fost legate de apariția O.U.G. nr. 28/2024, lucru care nu s-a întâmplat până în prezent, motiv pentru care SOLICITĂM EXCELENȚELOR VOASTRE, repararea acestei discriminări, prin asumarea și amendarea O.U.G. nr. 28/2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 268 din 28.03.2024 (aflată acum în procedură de dezbatere, în regim de urgență, în termenele prevăzute de art. 115, alin. 5, din Constituția României), cu un alineat care să COMPLETEZE / MODIFICE articolul 11 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu următorul conținut:
  ,, (2) Partea din pensie corespunzătoare soldei de grad, se actualizează cu valorile cunoscute la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, potrivit soldei de grad a cadrelor militare în activitate”. Ar fi, în opinia noastră și o concretizare a unuia din argumentele din Nota de fundamentare a O.U.G. 29/2024, conform căruia, prin acest act normativ s-ar urmări „rezolvarea problemelor structurale care au vulnerabilizat sistemul și l-au expus unor riscuri semnificative”, element pierdut din vedere în conținutul acestuia.
  Suntem de părere că propunerea noastră de modificare/ completare a articolului 11 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, prin amendarea O.U.G. nr. 28/2024, ar întregi efectele soluției legislative reparatorii și pentru militarii în rezervă și în retragere.
  Menționăm că despre acest demers au luat la cunoștință toate zecile de mii de rezerviști ai asociațiilor noastre, care, împreună cu membrii de familie, își pun mari speranțe în soluționarea favorabilă a acestui demers, la nivel național.
  Cu speranța că solicitarea noastră va găsi înțelegerea necesară în rândul parlamentarilor noștri, vă rog să primiți, Excelențele Voastre, asigurarea considerației noastre, sincere.
  Solicităm și răspuns, conform prevederilor legale invocate, la adresa de e-mail : office@apanp.ro În numele președinților structurilor asociative ale rezerviștilor militari din S.N.A.O.P.S.N., părți la Acordul Cadru de Cooperare,

PREȘEDINTE ÎN EXERCIȚIU
Colonel (în rezervă) Valentin LUPU

=========================
NOTĂ:
Prezenta, a fost înaintată, sub formă de SCRISOARE DESCHISĂ, și către Prefectul județului Teleorman precum și celor șapte parlamentari teleormăneni.
Col.(r.) Orodel Emilian

spot_img
- Reclamă -

Articole pe același subiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img
spot_img

Ultimele Articole