9.8 C
Roșiorii de Vede

Cotidian Național din 1993 - Ediția Online

vineri, martie 1, 2024

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ a Filialei Județene ,,General David Praporgescu” Teleorman a ANCMRR din MApN

Sănătate

Miercuri 27 aprilie 2023, în sala de ședințe a Clubului Pensionarilor din municipiul Alexandria, s-a desfășurat Adunarea Generală, anuală, a ANCMRR din MApN – Filiala Județeană ,,General David Praporgescu” Teleorman, în prezența domnului Lt.col.(r.) Adrian-Iulian DRĂGUȚ, membru în Biroul Permanent Central al ANCMRR ,,Alexandru Ioan Cuza” din MApN (coordonator pentru județele Teleorman și Ialomița), precum și a unor invitați: Col.(r.) Liviu-Sorinel SANDU – Președintele Filialei Județene ,,Mihai Viteazul” Teleorman a ANCMRR din MAI (și Președintele Filialei 2 Alexandria a SCMD), Lt.col. Cristian MIHAI – Comandantul Centrului Militar Județean Teleorman și domnul Petre CIOABĂ – Președintele Alianței Județene a Pensionarilor Teleorman.
Deasemenea, au fost prezenți președinții sucursalelor din municipiile Roșiori de Vede și Turnu – Măgurele precum și câteva zeci de camarazi rezerviști din municipiul Alexandria.
Ședința a fost condusă de către Lt.col.(r.) Ioan BRÎNCOVEANU, Președintele Filialei noastre.
După urarea de bun venit și intonarea Imnului național al României, s-a dat citire (și a fost votată) ordinei de zi, astfel:

 • Raportul de activitate al Biroului Permanent pentru anul 2022 (prezentat de către Col.(rtg.) Lucrețiu ȘATALAN, prim-vicepreședinte al filialei);
 • Execuția bugetară pe anul 2022 – prognoza pentru anul 2023 precum și Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2022 (ambele prezentate de către Col.(r.) RADU Alexandru – Constantin);
 • Proiectul Programului de activități pe anul 2023 (prezentat de către Lt.col.(r.) Ioan BRÎNCOVEANU);
 • Diverse și luări de cuvânt.
  Au fost prezentate, în amănunt, activitățile și acțiunile organizate și desfășurate în anul 2022 – cu realizările, greutățile și neajunsurile întâmpinate, precum și cele planificate a fi organizate în anul 2023.
  Dintre principalele activități și acțiuni, organizate și desfășurate în anul 2022, au fost evidențiate:
  × 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române (163 de ani) – Ceremonie militară;
  × Ședințe festive dedicate sărbătoririi, la:
 • 28 Februarie – Ziua Protecției Civile
 • 25 Martie – Ziua Poliției Române (și masă festivă)
 • 26 Martie – Ziua Veteranilor Unității – desfășurată la I.J.J.Teleorman ,,General de brigadă ION BUNOAICA”;
 • 3 Aprilie – Ziua Jandarmeriei Române
  × 19 Aprilie – Conferința Anuală a Filialei Județene Teleorman ,,Mihai Viteazul” a ANCMRR din MAI;
  × 28 Aprilie – Adunarea Generală a Filialei Județene ,,General David Praporgescu” Teleorman a CMRR din MApN;
  × 29 Aprilie – Ziua Veteranilor de Război – Ceremonie militară;
  × 9 Mai – Zi cu triplă semnificație: Ziua Independenței de Stat a României; Sfârșitul celui de-al doilea război mondial și Ziua Europei. (Ceremonie militară și masă festivă);
  × 14 Mai – Ziua Județului Teleorman;
  × 16 Mai – Simpozion ,,In memoriam Marin Preda”;
  × 23 Mai – Competiția sportivă ,,Cupa Rezervistului Militar” – Ediția a II-a, Clubul Pensionarilor din municipiul Alexandria;
  × 31 Mai – Ziua Rezervistului Militar – Ședință festivă, masă festivă;
  × 2 Iunie – Ziua Eroilor și Înălțării Domnului. Ceremonie militară – Cimitirul Eroilor;
  × 9 Iunie – Masă rotundă, cu tematică despre pensionarii și rezerviștii militari, desfășurată la Cercul Militar Național din București ( Organizator LADPM);
  × 12 Iunie – Simpozion ISLAZ, dedicat aniversării a 174 de ani de la Proclamația de la Islaz;
  × 26 Iunie – Ziua Drapelului Național al României. Ceremonie militară;
  × 15 Iulie – Excursie în localitățile Corabia și Turnu Măgurele;
  × 22 Iulie – Simpozion ,,In memoriam, General Ion Bunoaica”;
  × 24 Iulie – Ziua Poliției de Frontieră – Ședință festivă;
  × 25 Iulie – Ziua Radiolocației și Aviației Române – Ședință festivă, masă festivă;
  × 29 Iulie – Ziua Imnului Național al României. Ceremonie militară;
  × 3 August – Simpozion județean cu tema: ,,Marin Preda, mereu actual” – Biblioteca județeană ,,Marin Preda” Teleorman;
  × 9 August – Comemorarea a 421 de ani de la tăierea capului Voievodului Mihai Viteazul – Ceremonie publică la Mănăstirea PLĂVICENI din com. Plopii Slăvitești;
  × 25 August – Participarea la Mitingul organizat de SCMD în București;
  × 22 – 31 August – Participarea la activitățile omagiale prilejuite de aniversarea Zilelor Municipiului Alexandria;
  × 1 Septembrie – Comemorarea Generalului Ion Bunoaica (27 de ani), Ceremonie militară în com. Slobozia Mândra;
  × 13 Septembrie – Ziua Pompierilor Români;
  × 21 septembrie – Excursie cu vaporul pe Dunăre;
  × 1 Octombrie – Ziua Persoanelor Vârstnice – Simpozion;
  × 25 Octombrie – Participarea la mitingul organizat de SNPPC, la București;
  × 26 Octombrie – Sărbătorirea Zilei Armatei Române (Ședință festivă și activitatea tradițională de recreere și socializare, intitulată ,,Oaia rezerviștilor”);
  × 29 Noiembrie – Șarja de la Prunaru (106 ani). Evocare ;
  × 1 Decembrie – Ziua Națională a României. Ceremonie militară. Masă festivă cu familiile.
  × 22 Decembrie – Comemorarea Eroilor Martiri Teleormăneni ai Revoluției din Decembrie1989. Ceremonie militară.
  × permanent, în ziua de joi a fiecărei săptămâni, au fost desfășurate întâlniri ale membrilor filialei, la sediul din incinta CMJ Teleorman (ședințe de informare, discuții, propuneri, aniversări cu prilejul unor sărbători religioase, zile de naștere sau onomastice). Cu acest prilej, au fost aduse mulțumiri tuturor structurilor și instituțiilor pentru sprijinul acordat în organizarea unor acțiuni sau evenimente, precum și pentru buna colaborare, respectiv: structurilor asociative ale rezerviștilor militari teleormăneni uniți și a venerabililor veterani de război (ANCMRR a MAI, SCMD, LADPM, ANVR), instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională din județul Teleorman (Centrul Militar Județean Teleorman, Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,General de brigadă ION BUNOAICA” Teleorman, Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean ,,A.D.GHICA” Teleorman) Primăriei municipiului Alexandria, Consiliului Județean Teleorman, Instituției Prefectului Județului Teleorman, Asociațiilor județene ale pensionarilor, Biroului Teritorial al SNPPC din cadrul IPJ Teleorman, Societății de Cruce Roșie Teleorman.
  La ultimul punct al ordinei de zi, au luat cuvântul : Col.(rtg.) Lucrețiu ȘATALAN, Lt.col.(r.) Nicolae NECIU-MÎRLĂ, Col.(r.) Liviu-Sorinel SANDU, dl. Petre CIOABĂ, Lt.col. Cristian MIHAI, Mr.(r.) Nicușor RĂDULESCU, Col.(r.) Tudor BĂNICĂ.
  În discursurile invitaților, s-au evidențiat felicitările aduse camarazilor mei, în frunte cu președintele filialei, pentru acțiunile inițiate și desfășurate, precum și mulțumiri pentru modul excepțional de colaborare cu filiala noastră.
  Deasemenea, ceilalți camarazi care au luat cuvântul, în continuare, au evidențiat modul exemplar, în care Lt.col.(r.) Ioan BRÎNCOVEANU s-a implicat în conducerea filialei, iar față de ,,reprezentantul eșalonului superior” și-au exprimat indignarea și nemulțumirea pentru că membrii conducerii Asociației Naționale nu au organizat nici o acțiune de protest și nu au participat, niciodată, la mitingurile și marșurile de protest (organizate în București de către sindicatele din poliție sau alte structuri asociative ale rezerviștilor militari) din anii trecuți sau cele recente (ba chiar au îndrăznit să ne …,,ordone”, că dacă participăm, să o facem ,,în nume propriu, fără însemnele asociației, fără uniformă militară…”!?!). Deasemenea și-au exprimat indignarea și le-au reproșat, că aceștia nu se implică mai activ (în numele celei mai mari și reprezentative asociații de rezerviști militari din țară) pentru rezolvarea și soluționarea problemelor noastre, că nu sunt deloc vizibili în mass-media audio și vizuală centrală și că nimeni din conducerea centrală a asociației naționale nu merge/nu apare la televiziuni, pentru a contracara campania furibundă (îndreptată împotriva militarilor, în general și a pensionarilor și rezerviștilor militari, în mod special) a celor care afirmă că avem pensii ,,speciale”, pentru a le explica, cu documente și date concrete, adevărul despre pensiile militare de stat, nemulțumirile și discriminările la care suntem supuși…
  Camarazii mei, în discursurile lor, au scos în evidență, cu amărăciune și indignare batjocora și umilința la care sunt supuși pensionarii și rezerviștii militari, de către decidenții politici și militari și că nu se face nimic pentru a se îndrepta inechitățile și discriminările existente.
  În cuvântul său, președintele filialei a prezentat (și reamintit) toate demersurile, solicitările inițiate și întreprinse de filiala noastră și propunerile de soluționare, înaintate periodic către conducerea centrală a Asociației dar și către decidenții politici și militari (amintind aici, multiplele sesizări către forurile competente – prefectură, parlamentarii de Teleorman, președinție, parlament, guvern, ministere, Avocatul poporului, Curtea Constituțională, inclusiv despre acțiunile în justiție, din ultimii ani).
  A luat cuvântul, la final și reprezentantul eșalonului superior, domnul Lt.col.(r.) Adrian – Iulian DRĂGUȚ, care a prezentat mesajul Președintelui ANCMRR ,,Alexandru Ioan Cuza” din MApN, domnul Gl.lt.***(rtg.) Neculai BĂHNĂREANU, și apoi a răspuns la toate întrebările formulate și problemele ridicate de către camarazii mei.
  Dumnealui a felicitat conducerea filialei pentru rezultatele foarte bune obținute, ținând să evidențieze că aceasta se bucură de aprecierea conducerii asociației naționale, și că domnia sa, ca responsabil de zonă (dar și în calitate de președinte al Filialei Județene ,,Mircea cel Bătrân” Giurgiu din cadrul ANCMRR din MApN) are o relație foarte apropiată cu camarazii teleormăneni, îi cunoaște și a colaborat foarte bine în toți acești ani.
  În încheierea ședinței, Lt.col.(r.) Ioan BRÎNCOVEANU a dat citire Hotărârii adoptate de către Adunarea Generală, prin care s-au aprobat toate documentele prezentate și votate.
  A adresat mulţumiri pentru participare la acestă activitate, pentru participarea la toate activitățile desfășurate la nivel local, județean și activitățile organizate cu aceste prilejuri, pentru activitatea desfăşurată în cadrul întâlnirilor săptămânale în filială.
  Tuturor, le-a urat sănătate și fericire alături de cei dragi, încheind cu următoarele cuvinte:
  ,, FIE CA BUNUL DUMNEZEU SĂ NE CĂLĂUZEASCĂ PAŞII ŞI SĂ NE OCROTEASCĂ CU GRAŢIA-I DIVINĂ!
  LA MULŢI ANI ŞI SUCCES DEPLIN!
  SĂ AVEM ÎNCREDERE ÎN NOI, STIMAȚI ȘI RESPECTAȚI REZERVIȘTI MILITARI!
  Nu în ultimul rând, a reamintit (așa cum este tradiția, la sfârșitul oricărei întâlniri) următoarele acțiuni ce se vor organiza și desfășura sau la care vom participa, ca invitați (ceremoniile publice ce se vor desfășura în zilele de 29 aprilie și 9 mai), dar și despre acțiunile omagiale ce urmează a fi desfășurate în perioada următoare, pentru sărbătorirea ,,Zilei Rezervistului Militar” (la data de 31 mai), cu accent pe organizarea și desfășurarea competiției sportive ,,Cupa Rezervistului Militar” – Ediția a III-a.
  La final, a invitat toți camarazii prezenți (disponibili și doritori) la o ,,misiune” de … socializare.
  În mod special, în numele camarazilor mei rezerviști militari teleormăneni uniți, aduc mulțumiri conducerii Primăriei municipiului Alexandria, personal domnului primar Victor DRĂGUȘIN, pentru sprijinul constant acordat în organizarea și desfășurarea unor astfel de acțiuni.

PATRIE, ONOARE, DEMNITATE !

Purtător de cuvânt,
Col.(r.) Orodel Emilian

- Reclamă -

Articole pe același subiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Ultimele Articole