10.1 C
Roșiorii de Vede

Cotidian Național din 1993 - Ediția Online

luni, aprilie 22, 2024

ISU Teleorman – A AVUT LOC EVALUAREA ACTIVITĂȚII INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „A.D. GHICA” AL JUDEŢULUI TELEORMAN, PE ANUL 2023

Sănătate

Astăzi, 20 februarie, în prezența domnului locotenent colonel Adrian Mirel Ristea, locțiitor șef Centrul Operațional Național și a domnului Haralambie Epure, Prefectul Județului Teleorman, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A. D. Ghica” și-au prezentat bilanțul activității pe anul 2023.

Activitatea unității noastre s-a concentrat pe îndeplinirea obiectivelor instituţionale dedicate salvării vieţii şi asigurării protecţiei comunităţilor, obiective în acord cu „Strategia de Consolidare şi Dezvoltare a IGSU pentru perioada 2016-2025”.

În cadrul celor nouă structuri de intervenţie ale inspectoratului, complexitatea, intensitatea şi dinamismul situaţiilor de urgenţă au impus o adaptare rapidă a personalului pe cele trei paliere esenţiale de activitate instituţională: Prevenire, Pregătire pentru Intervenţie și Răspuns.

În domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, acţiunile au fost orientate cu precădere spre consolidarea protecţiei şi creşterea gradului de rezilienţă a comunităţilor, astfel încât consecinţele tipurilor de risc să fie reduse, iar starea de normalitate să fie restabilită în cel mai scurt timp.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, au fost executate 975 controale de prevenire, cu preponderență la instituții publice, operatorii economici și localități, în creștere cu 53,3% faţă de cele 636 controale înregistrateîn anul 2022și în creștere cu 73,18% faţă de cele 563 controale înregistrateîn anul 2021.

În anul 2023, s-a înregistrat un număr crescut de controale de prevenire, la toate tipurile de obiective, astfel: obiective de investiţii = 40 (creștere de 5,26%), instituţii publice = 342 (creștere de 26,67%), operatori economici = 491 (creștere de 74,73%) și localităţi = 52 (creștere de 13,04%).

Pe timpul controalelor de prevenire au fost identificate 4 672 deficienţe, 148 dintre acestea fiind înlăturate operativ pe timpul derulării activităţilor în teren. Pentru încălcările la normele specifice din domeniul situaţiilor de urgenţă, inclusiv cele constatate la obiectivele de investiţii, au fost dispuse 4672 sancţiuni, din care 4274 avertismente şi 331 amenzi contravenţionale în cuantum de 1.842.107 lei.

Pe parcursul anului 2023, nu au fost identificate situaţii de încălcare gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie pentru a fi dispusă măsura complementară de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor.

Comparativ cu anul 2022, în constatarea și sancţionarea contravenţiilor s-a evidenţiat o creștere de circa 40,98% a numărului sancţiunilor contravenţionale aplicate, de la 3314 la 4672, astfel că indicatorul privind numărul amenzilor contravenţionale este într-un trend ascendent. În ceea ce priveşte cuantumul amenzilor, în anul 2023 s-a înregistrat o creștere comparativ cu anul precedent de aproximativ 114,5% faţă de anul 2022, de la 858 808 lei la 1.842.107 lei.

Principalele deficienţe sancţionate contravenţional cu amendă, în cursul anului 2023, au fost:

neîntreţinerea în stare de funcţionare ori neverificarea conform reglementărilor în vigoare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (92  sancţiuni, cca 27,8%);

– neprezentarea autorizației de securitate la incendiu (7 sancţiuni, cca 2,1%);

– tranvasare produse petroliere (4 sancţiuni, cca 1,2 %);

– exploatarea cu deficienţe sau improvizaţii ori neverificare a instalaţiei electrice (57 sancţiuni, cca 17,2%);

– neînființarea și nedotarea SVSU, precum și neîncadrarea funcției de șef SVSU (29 de sancţiuni, cca 8,8%);

– funcţionarea fără autorizaţie de securitate la incendiu/începere lucrări de construire fără deţinerea avizului de securitate la incendiu (30  sancţiuni, cca 9,1% din numărul total);

– neasigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor (24  sancţiuni, cca 7,3%);

– neverificarea şi neîntreţinerea corespunzătoare a instalaţiei de paratrăsnet (9  sancţiuni, cca 2,7%);

– nefuncționarea iluminatului de securitate pentru evacuare (15  sancţiuni, cca 4,5%);

– neelaborarea deciziilor și documentelor specifice, instructaj (17 de sancţiuni, cca 5,1%);

– fumatul în spații închise (7 de sancţiuni, cca 2,1 %).

Activitatea de avizare – autorizare

Din analiza datelor statistice, în anul 2023 compartimentul de specialitate din cadrul Inspecţiei de Prevenire a răspuns unui număr de 271 de solicitări pe linia avizării-autorizării, în creștere cu 23,18% față de anul 2022, când s-au înregistrat 220 solicitări, dintre care:

 • 218 solicitări emitere avize de securitate la incendiu;
 • 5 solicitări de emitere aviz de protecție civilă;
 • 41 de solicitări de emitere autorizații de securitate la incendiu;
 • 1 solicitare emitere acord pentru organizarea jocurilor de artificii cu produse pirotehnice;
 • 6 puncte de vedere la PUG, PUZ, PUD.

În urma solicitărilor înregistrate au fost emise 61 de avize de securitate la incendiu, un aviz de protecție civilă și 18 autorizații de securitate la incendiu. De remarcat schimbarea trendului descrescător a numărului de avize emise într-unul crescător, astfel de la 64 în 2019, 44 în anul 2022 și 61 în anul 2023 și a trendului crescător pentru autorizațiile emise într-unul descrescător, de la 15 în 2019, 36 în 2022 și 18 în 2023.

Informarea preventivă și pregătirea populației

Pe parcursul anului trecut, au continuat campaniile naţionale de informare privind riscurile de incendiu, iniţiate de IGSU în colaborare cu E.ON și Delgaz Grid, fiind promovată și noua campanie dedicată vârstnicilor, sub denumirea „Împreună pentru siguranță”. În acest sens, s-au desfășurat acţiuni de informare preventivă în zone cu aflux mare de persoane, la instituţii, operatori economici, unităţi de învăţământ, unități de cult, localități, centre comerciale, târguri sau pieţe. La aceste acţiuni au participat adulţi, preşcolari, elevi, studenţi, fiind diseminate 38699 de materiale cu caracter informativ (afişe, pliante, broşuri, flyere sau foi volante).

De asemenea, au fost executate 967 de activități de informare preventivă, față de 512 în 2022, astfel: 745 deinstruiri în domeniul situaţiilor de urgenţă la operatori economici, instituţii şi localităţi din zona de competenţă, au fost organizate 71 de puncte de informare preventivă la care au participat 4.491 de persoane, 19 acțiuni  „Ziua Porților Deschise”, la care au participat 5500 de persoane și 74 delecții deschise la care au fost prezente peste 5212 persoane.

Răspunsul în situaţii de urgenţă

Personalul unității noastre, care își desfășoară activitatea în cadrul Dispeceratului Integrat ISU-Ambulanță, a preluat în perioada de referinţă, prin sistemul unic pentru apeluri de urgenţă 112, un număr de 25816 apeluri privind iminenţa producerii/producerea unor situaţii de urgenţă (în medie 70 apeluri/zi).

Dintre situațiile prezentate de cetățeni, echipajele inspectoratului au intervenit la 11604 evenimente (în medie 30 evenimente/zi), reprezentând aproximativ 44,95% din totalul apelurilor, în scădere față de anul 2022 când au fost 13324 de evenimente(în medie 36 evenimente/zi), cu un procent de– 49,84%. În aceste condiţii, au fost întocmite şi transmise către I.G.S.U. un număr de 11604 rapoarte de intervenţie, constând în 2763 rapoarte de intervenţie pentru situaţii de urgenţă și  8841  rapoarte SMURD.

Referitor la asigurarea răspunsului în situaţii de urgenţă, pe parcursul anului 2023, personalul operativ al unității noastre a participat la 11604 acțiuni sau la diferite situaţii de urgenţă, ceea ce înseamnă o medie de 31,79 acțiuni/zi, mai puțin cu 4,71 % față de anul trecut.

 EVENIMENTE20232022Variaţie
Total evenimente, din care:1160413324-12,91%
Incendii4404224,27%
Incendii la care a acţionat numai unitatea3693631,65%
Incendii la care a acţionat unitatea în cooperare cu SVSU şi SPSU,   alte forţe49490,00%
Incendii lichidate de S.V.S.U şi S.P.S.U.188125,00%
incendii lichidate de populaţie, salariaţi sau stins de la sine42100,00%
                                  – incendii în mediul urban1131120,89%
                                  – incendii în mediul rural3273105,48%
incendii la gospodării cetăţeneşti3843771,86%
incendii la operatorii economici533935,90%
incendii la instituţii publice36-50,00%
incendii produse din cauze tehnice3943842,60%
incendii produse din cauze umane463821,05%
Incendii de vegetaţie şi altele8608382,63%
Poluări12-50,00%
Alte evenimente:4075-46,67%
accidente chimice0 00,00%
muniţie asanată27-71,43%
inundaţii şi fenomene meteo periculoase3868-44,12%
SMURD-AMBULANŢĂ88089503-7,31%
SMURD-DESCARCERARE33330,00%
Alte intervenţii(Salvări, deblocări uşi, misiuni asigurare)13462351-42,75%
Alarme false1023-56,52%
Întors din drum6677-14,29%
Monitorizare transporturi periculoase11911195-0,33%
PersoaneSalvate (adulţi/copii)396610 
Rănite (adulţi/copii)436352 
Decedate (adulţi/copii)3240 
AnimaleSalvate5280-35,00%
Moarte54273-80,22%
Bunuri salvate(lei RON)108.279.68560.185.50079,91%
Pagube materiale(lei RON)10.814.65612.599.456-14,17%

Din situaţia statistică întocmită pentru anul 2023, comparativ cu anul 2022, reies printre altele următoarele concluzii:

– numărul incendiilor a crescut cu aproximativ 4 %, respectiv de la 422  în anul 2022, la 440 în anul 2023, iar cel  al incendiilor de vegetaţie a crescut cu aproximativ 3%, respectiv de la 838  în anul 2022, la 860 în anul 2023;

– numărul inundaţiilor şi al fenomenelor meteo periculoase a scăzut cu aproximativ 44% (respectiv de la 68 în anul 2022, la 38 în anul 2023).

Pe subunităţi, situaţia operativă se prezintă astfel:

Detaşamentul de PompieriNumăr intervenţiiNumăr SMURD
Detaşamentul Alexandria8032809
Detaşamentul Turnu Măgurele6241271
Detaşamentul Roşiorii de Vede4532536
Detaşamentul Zimnicea4351506
Detaşamentul Videle387727

Pe cauze de incendiu, situaţia se prezintă astfel:

– jar sau scântei, inclusiv ţigară: 74 în anul 2023, faţă de 122 în anul 2022;

– efect termic: 27 în anul 2023, faţă de 27 în anul 2022;

– flacără: 138 în anul 2023, faţă de 151 în anul 2022;

– scurtcircuit electric: 125 în anul 2023, faţă de 89 în anul 2022;

– scântei mecanice: 15 în anul 2023, faţă de 12 în anul 2022;

– arc sau scânteie electrică: 7 în anul 2023 faţă de 4 în anul 2022.

La incendii de vegetație și altele, situația pe subunități de intervenție, se prezintă astfel:

Nr. crt.SubunitateaIntervenții
20222023
 Detașamentul de Pompieri Alexandria228246
 Detașamentul de Pompieri Turnu Măgurele134100
 Detașamentul de Pompieri Roșiori de Vede161168
 Detașamentul de Pompieri Zimnicea110160
 Detașamentul de Pompieri Videle169150
 TOTAL838860

Având în vedere numărul mare al incendiilor de vegetație uscată, în data de 15.06.2023, a avut loc o şedinţă extraordinară convocată de domnul Prefect al judeţului Teleorman, în calitate de Preşedinte C.J.S.U. Teleorman, Haralambie Epure, pentru aprobarea măsurilor de reducere a riscului de incendiu la vegetația uscată și fondul forestier și a Planului de acțiune pentru reducerea riscului de incendii produse la fondul forestier, miriști, vegetație uscată și resturi vegetale pe teritoriul județului Teleorman, fiind emisă și o hotărâre a CJSU în acest sens.

Totodată, cu sprijinul Consiliului Judeţean Teleorman şi a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman, au fost achiziţionate 100 de panouri (150 cm X 150 cm) de informare cu privire la interzicerea incendiilor de vegetaţie uscată, care au fost direcţionate către fiecare UAT în parte prin grija subunităţilor de intervenţie a ISU Teleorman. Au mai fost achiziţionate 10000 de flyere (format A5 – 148 mm x 210 mm) cu mesajul “STOP incendiilor de vegetaţie” care au fost distribuite către populaţie prin campaniile de informare preventivă care au fost desfăşurate de subunităţile de intervenţie şi inspecţia de prevenire.

Principalii indicatori de performanţă ai activităţii de intervenţie:

– timpul mediu de intervenţie: în anul 2023 a fost de 80,00 minute (în anul 2022 acesta  fiind de 62,00 minute);

– timpul mediu de răspuns: în anul 2023 a fost de 16,00 minute (în anul 2022 acesta  fiind de 16,00 minute).

Situația privind timpul mediu de răspuns și timpul mediu de intervenție pentru fiecare subunitate se prezintă astfel:

 Det. AlexandriaDet.Turnu MăgureleDet. Roşiorii de VedeDet. ZimniceaDet.Videle
Medie timp de raspuns13,0016,0016,0015,0019,00
Medie timp de interventie64,0082,0044,0053,0046,00

În timpul intervenţiilor din acest an au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de aproximativ 108.279.685lei, faţă de 60.185.500 lei în 2022. Pagubele produse au fost estimate la aproximativ 10.814.656 lei, faţă de 12.599.456 lei în 2022. Pe durata desfăşurării acţiunilor operative de intervenţie nu au fost înregistrate victime sau răniţi din cadrul forţelor de intervenţie ale inspectoratului.

ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ – PRIMUL AJUTOR CALIFICAT

Echipajele SMURD au fost solicitate să intervină în cursul anului 2023 la un număr de 8841 de situaţii de urgenţă (24 de situații de urgență/zi), din care s-a intervenit la 8580 cazuri, la 52 de solicitări echipajele au fost întoarse din drum, la 160 de evenimente s-au deplasat fără a interveni, la 43 de solicitări au asigurat funcție de sprijin pentru ale structuri, iar 6 cazuri s-au dovedit a fi false.

Cele 8580 de intervenții pot fi clasificate astfel:

Asistenţă medicală de urgenţă/8485
Descarcerare33
Asistenţa Persoanelor62

Principalele motive ale solicitării echipajelor SMURD, la cele 8485 de cazuri au fost:

Motivul solicitarii echipajului
Persoane inconştiente1318
Dureri precordiale62
Insuficienţă respiratorie203
Intoxicaţii cu fum97
Convulsii7
Accident rutier480
Cădere de la acelaşi nivel843
Arsuri30
Agresiune 439
Accidente de muncă6
Intervenţie la incendiu27
Înec8
Accidente feroviare12
Electrocutare3
Alte motive4885

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman

În scopul prevenirii şi gestionării unor situaţii de urgenţă produse pe teritoriul judeţului şi îndeplinirii altor atribuţii, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman s-a întrunit, în perioada analizată, în 7 şedinţe și a adoptat 6 hotărâri, după cum urmează:

 • Hotărârea nr. 1 din 15.06.2023, ora 14.00, privind aprobarea măsurilor de reducere a riscului de incendiu la vegetația uscată și fondul forestier și a Planului de acțiune pentru reducerea riscului de incendii produse la fondul forestier, miriști, vegetație uscată și resturi vegetale pe teritoriul județului Teleorman;
 • Hotărârea nr. 2 din 28.06.2023, ora 15.00, privind aprobarea Planului de măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei și a secetei prelungite;
 • Hotărârea nr. 3 din 21.07.2023, ora 13.00, privind aprobarea completării Planului de măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei și a secetei prelungite;
 • Hotărârea nr. 4 din 26.07.2023, ora 13.00,  privind aprobarea Planului de măsuri privind gestionarea corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă ce se pot produce ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase menționate în avertizarea meteorologică emisă de  Administrația Națională de Meteorologie nr. 99 din 26.07.2023 “COD PORTOCALIU”, interval de valabilitate 26.07.2023, ora 12.00 – 27.07.2023, ora 02.00 – intesificări ale vântului (rafale de 70-90 km/h și izolat peste 100 km/h), vijelii puternice, frecvente descărări electrice, averse torențiale și grindină;
 • Hotărârea nr. 5  din 26.10.2023, ora 12.00, privind alocarea unei locuințe tip container din dotarea Spitalului Municipal Turnu Măgurele, la solicitarea C.L.S.U. Mârzănești, în scopul cazării temporare, în regim de urgență, a unei familii cu domiciliul în satul Cernetu, comuna Mârzănești;
 • Hotărârea nr. 6 din 24.11.2023, ora 10.00, privind aprobarea Planului județean de măsuri pentru sezonul de iarnă 2023-2024.

Serviciul Logistic

În perioada supusă analizei, au fost desfășurate activități specifice pentru asigurarea oportună a efectivelor cu tehnică şi materiale de resort, având următoarele linii de muncă, pe compartimente: tehnic, administrare patrimoniu imobiliar, intendenţă şi protecția mediului.

Situația parcului auto în funcție de vechime, se prezintă astfel:

Nr. crt.mai mică de 5 ani5 – 10 ani11 – 20 animai mare de 20 de ani
130%32%23%15%

În privința gradului de dotare față de necesități, cel mai mare deficit este la autospecialele de intervenție și salvare de la înălțimi.

În cursul anului 2023, prin implementarea de către I.G.S.U. a proiectului „VIZIUNE 2020”, unitatea noastră a primit în dotare:

– 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă de capacitate mare – 10 000 litri, pe autoșasiu Renault;

– 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă de capacitate medie – 4 000 litri, pe autoșasiu MAN;

– 1 autospecială de hidroperforare, pe autoșasiu Iveco;

– 1 Post Medical Avansat;

– 1  Ventilator mic;

– 1 pernă de salvare de la înălțimi – 16 metri;

– 2 ambulanțe A2 – unitate mobilă de transport pentru mai mulți pacienți, care au fost distribuite la Serviciul Județean de Ambulanță Teleorman.

Cu sprijinul Primăriei Municipiului Alexandria, unitatea noastră a fost dotată în anul precedent cu 2 ventilatoare transportabile cu motor termic pentru exhaustarea fumului și a gazelor, în valoare totală de 53.228,70 lei, care vor fi utilizate la acțiunile de salvare a persoanelor și stingere a incendiilor la blocurile de locuințe.

Cu sprijinul Consiliului Județean Teleorman în anul 2022 au fost achiziționate:

– cască Protecție – 110 buc – 318.087,00 lei

– cameră cu termoviziune – PULSAR HELION XQ50F – 1 buc – 14.863,10 lei

– remorcă BH 1530 -1 buc – 11.966,64 lei

– barcă pneumatică cu motor și remorcă tip AMB  – 2 buc – 83.121,5 lei

– rezervor motorină transportabil TT920 cu pompă și filtru separator – 4 buc – 47.576,20 lei

În luna decembrie a anului 2023, Consiliul Județean Teleorman a achiziționat pentru unitatea noastră 2 containere ap-roll cu bazin de 9 000 litri și motopompă, ce vor fi utilizate pentru asigurarea necesarului suplimentar de apă pentru stingerea incendiilor.

În luna februarie a anului 2024 s-a încărcat pe SEAP caietul de sarcini pentru achiziția de anvelope pentru întreg parcul auto al inspectoratului și subunităților din organigramă sperând să acoperim această necesitate în luna martie 2024.

Ca urmare a scoaterii din intervenție a șenilatei din dotarea ISU Teleorman și nerezolvării problemei apărute la motor s-a propus, tot cu sprijinul CJ Teleorman, achiziționarea unor șenile pentru Dusterele 4×4 aflate în dotarea unității. Autoturismul dotat cu kit-ul de şenile are o gardă la sol crescută, iar schimbarea şenilelor cu roţile de rulaj sau invers se poate efectua într-un timp redus. Sistemul de conversie prin instalarea șenilelor este o soluție economică care va ajuta în a aborda cele mai dificile condiții : zăpadă, noroi, nisip și apă. Pe lângă sporirea mobilităţii, datorită şenilelor, dorim ca într-o fază ulterioară să montăm şi troliu.

În perioada următoare, în urma implementării de către IGSU a proiectului „VIZIUNE 2020”, inspectoratul nostru este planificat pentru dotarea cu următoarele mijloace tehnice și echipamente:

 • 195 de aparate izolante prevăzute cu sistem de alarmare în caz de lipsă a mișcării;
 • o linie tehnică de întreținere echipamente individuale de protecție;
 • o autospecială transport efective la intervenție 16+1 locuri;
 • o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime;
 • o motopompă remorcabilă de mare capacitate;
 • 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă cu capacitate de 4.000 de litri;
 • 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă cu capacitate de 10.000 de litri;
 • un container cu materiale genistice.

Proiecte finanțate din fonduri europene IMPLEMENTATE DE CĂTRE PERSONALUL INSPECTORATULUI

1) În cadrul proiectului: „Reabilitare termica a cladirii C1 (pavilion principal administrativ nr. 48-127-01) în vederea cresterii performanței energetice – sediul inspectoratului și al Detașamentului de Pompieri Alexandria”: – la data de 05.01.2022 a fost emis ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE și Procesul – verbal de predare – primire amplasament. Au fost executate lucrările de constructii în procent de 100%. Valoarea finală a lucrărilor executate în cadrul Contractului nr. 4534269/22.11.2021 este de 1.282.094,91 lei fără TVA şi 1.525.692,94 lei cu TVA.  În perioada 20.11 – 21.11.2023 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor de execuție la sediul inspectoratului.

Au fost executate următoarele categorii de lucrări: construire șarpanta din lemn inclusiv astereală, termosistem fațadă, tâmplarii noi din PVC cu geam termopan, izolație vată minerală planșeu superior ultimul etaj,  rampă acces persoane cu dizabilități, inclusiv balustradă metalică, instalații interioare curenți tari – iluminat și prize, parter și etaj, instalații sanitare interioare, reabilitare uși garaje cu sistem termoizolant  și luminatoare tip termoizolant, construire rigole de scurgere carosabile în fața garajelor, montare aparate de aer condiţionat dotate cu tehnologie inverter, montare robineți cu cap termostatat programabil pentru toate corpurile statice, lucrări conexe – reparații tencuieli, placaje faianța grupuri sanitare, zidărie cărămidă, vopsitorii lavabile, demontare tâmplarie interioară (uși din lemn), sistem de exhaustare gaze de eşapament din garaje, reabilitare hidranţi interiori, centrală fotovoltaică şi sistem solar (panouri solare) de 1000L pentru producere apă caldă menajeră.

2) În cadrul proiectului Reabilitare termică a clădirii C1 (Pavilion Administrativ nr. 48-129-01) în vederea creșterii performanței energetice” din Roșiori de Vede, str. Sf. Theodor, nr. 37, județ Teleorman, sediul Detașamentului de Pompieri Roșiori de Vede: în data de 19.01.2023 a fost semnat contractul de lucrări în valoare de 5755794,24 lei cu TVA, fiind emis Ordinul de începere a lucrărilor. Până la această dată au fost recepționate 7 situații pentru lucrările executate în cadrul contractului. În acest moment au fost efectuate lucrări în proporție de 60,32% din totalul lucrărilor de construcții, iar proiectul a fost cuprins pentru etapizare până în anul 2024, respectiv până la 31.12.2024.

La finalizarea lucrărilor vor fi realizate următoarele:

 • reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
 • reabilitarea termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu;
 • instalarea sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calităţii aerului interior;
 • modernizarea instalaţiei de iluminat;
 • refacerea finisajelor interioare;
 • modernizarea instalaţiei electrice (pentru prize) şi realizarea unor tablouri electrice pentru prize, prevederea instalației de paratrăsnet;
 • corpuri statice radiatoare din aluminiu alimentate cu agent termic produs de centrala termică și pompa de caldură aer-apă – în grupurile sanitare și spațiile de depozitare;
 • cu aer cald alimentate cu agent termic produs de centrala termică și pompă de caldură aer-apă – aeroterme în garaj;
 • ventiloconvectoare în celelalte spații – alimentate cu agent termic produs de centrala termică și pompă de caldură aer-apă, acestea vor asigura și climatizarea pe timpul verii, utilizând agent de răcire apa răcită produs cu pompă de căldură;
 • pentru prepararea apei calde de consum a fost prevazut un boiler bivalent capacitate 1500 l alimentat cu agent termic de la centralele termice și de la cele 8 panouri solare, fiecare cu cate 30 tuburi vidate;
 • sistemul de panouri fotovolatice compus din 48 panouri care vor alimenta corpurile de iluminat din întreaga clădire.

3)În cadrul proiectului Reabilitare termică, energetică și modernizare a sediului Detașamentului de pompieri Turnu Măgurele”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice: – în anul 2023 a fost emis Avizul nr. 66/2023 de către Biroul Consiliului Tehnico-Economic pentru realizarea obiectivului de investiții Reabilitare termică, energetică și modernizare a sediului Detașamentului de pompieri Turnu Măgurele din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „A.D. Ghica” al Județului Teleorman”, iar în luna septembrie a fost recepționat Proiectul tehnic avizat de către verificatori autorizați.

Proiectul a fost aprobat de către Ordonatorul principal de credite, în vederea derulării prin Componenta 5 – Valul Renovării din P.N.R.R. și a fost semnat, în data de 25.07.2023,  Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 141751/14.12.2022 cu o valoare totală 7.707.990,49 lei (cu TVA), din care: 2.861.053,55 lei reprezintă valoarea eligibilă prin PNRR, iar 4.846.936,94 lei valoarea totală care nu este eligibilă.

În acest moment proiectul este la faza de atribuire a contractului de lucrări, respectiv la începutul lunii decembrie a fost inițiată în SEAP procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor cuprinse în Proiectul Tehnic, dar procedura a fost selectată de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice pentru control ex-ante și au fost implementate măsurile în conformitate cu Avizul conform condiționat primit, iar în data de 09.01.2024 a fost repostat anunțul de participare simplificat în SEAP.

Proiecte finanțate din fonduri europene IMPLEMENTATE DE CĂTRE IGSU

 prin care isu teleorman este beneficar al achizițiilor

1. Proiectul prin programul stabilit de M.A.I. – D.S.U. – I.G.S.U. și Banca Mondială, pentru „Demolare construcție administrativă existentă și construire clădire nouă pentru Detașamentul de Pompieri Zimnicea din cadrul ISUJ Teleorman”este la faza de relocare a personalului operativ și a mijloacelor de intervenție, astfel încât lucrările de construcție să poată fi demarate în cel mai scurt timp posibil. . În acest sens, împreună cu d-ul primar al orașului Zimnicea au fost identificate 3 spații corespunzătoare, care să asigure condițiile minimale pentru desfășurarea activităților specifice până la finalizarea lucrărilor însă nu s-a reușit să se ajungă la un numitor comun pentru finalizarea formelor juridice.

            2. Proiectul „MULTIRISC MODUL III” va ajuta la îmbunătățirea competențelor a peste 9.000 de persoane care gestionează situații de urgență. Ei vor fi pregătiți în următoarele domenii: dispecerizare integrată; coordonarea și conducerea integrată a acțiunilor operative; prim-ajutor calificat și descarcerare; CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear); pirotehnic; naval; medical; conducerea defensivă a autospecialelor; identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor.

3. În cadrul Proiectului VIZIUNE 2020, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, a fost achiziționată tehnică de intervenție de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, prin IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, România. În anul 2023 unitatea noastră a primit mai multe autospeciale performante, echipamente de intervenție care au îmbunătățit considerabil parcul auto al unității.

ALTE PROIECTE IMPLEMENTATE SAU ÎN DERULARE,

CU SPRIJINUL AUTORITĂȚILOR LOCALE

1) Cel mai important proiect derulat cu sprijinul autorităților locale în cursul anului 2023 a fost, cu siguranță, operaționalizarea Punctului de lucru al pompierilor din localitatea Slobozia Mândra. Condițiile de lucru ale salvatorilor sunt la standarde europene, iar beneficiul adus comunităților din acea zonă a județului este imens. De la un timp de răspuns la intervenție de peste 30 de minute, înainte de operaționalizare, timpul a scăzut la doar 8-10 minute în fiecare localitate aflată în raionul de intervenție al acestei subunități. Inaugurarea, respectiv operaționalizarea acestui nou sediu al pompierilor militari a avut loc în data de 13 septembrie, cu prilejul Zilei Pompierilor din România și are în dotare o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

2) Relocarea Detașamentului de Pompieri Videle – demersurile au fost intensificate încă din anul 2020, când Primăria Orașului Videle a obținut, prin cedare cu titlu gratuit, fostul sediu al OMV PETROM SA, locație situată în centrul orașului. În data de 29.06.2020, Consiliul Local al Orașului Videle a aprobat prin Hotărârea nr. 64 darea în folosință a unei părți a imobilului P+2, în suprafață construită la sol de 378 mp., în vederea relocării sediului administrativ al Detașamentului de Pompieri Videle. Anul acesta, cu sprijinul autorităților județene și locale, care au alocat fondurile necesare construcției de garaje pentru autospecialele de pompieri, sperăm să reușim relocarea personalului și tehnicii de intervenție. Menționăm că spațiile și condițiile de lucru pentru salvatorii noștri sunt mult mai bune în această nouă locație, față de cele care se regăsesc acum, în cadrul subunității din orașul Videle.

3) Operaționalizare Punct de lucru în localitatea Talpa Ogrăzile și relocare Poligon de Pregătire din cadrul Detașamentului Videle în această zonă. În acest moment, lucrările de construire a sediului sunt în stadiu avansat, ele realizându-se prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare de  7690503 lei, cel mai probabil ele urmând a fi finalizate anul acesta.

Oparaționalizarea acestui punct de lucru va scădea foarte mult timpul de răspuns la intervenție în partea de Nord a județului, la doar câteva minute, deoarece, momentan, nicio subunitate nu se află la mai puțin de 30 de km de acea zonă. Noua locație a salvatorilor va aduce un plus de siguranță pentru comunitățile noastre, dar și pentru toți cetățenii aflați în tranzit.

În finalul acestei prezentări, dorim să precizăm că cele 11604 misiuni derulate de pompierii militari teleormăneni nu reprezintă doar un număr, înseamnă mii de ore de muncă și de pregătire, iar în urma acestor intervenții au fost salvate vieți, bunuri și amintiri!

Adresăm mulțumiri tuturor colegilor care au depus eforturi constante pentru ca intervențiile încredințate să fie încheiate cu succes, cetățenilor, care ne-au acordat de fiecare dată încrederea lor și ne-au obligat astfel să încercăm să ne autodepășim, voluntarilor ISU TELEORMAN și mass-mediei care ne-a sprijinit în informarea corectă și obiectivă a populației premergător, pe timpul și după producerea situațiilor de urgență! Vă promitem că, și în acest an – 2024, vom continua să ne îndeplinim sarcinile şi misiunile cu acelaşi profesionalism şi devotament!

Compartimentul Informare și Relații Publice

- Reclamă -

Articole pe același subiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Ultimele Articole